Abstract


READING IRREGULAR IMMIGRATION THROUGH THE MOVIE SWIMMERS

 1980’lerin ortalarında başlayan ve 2001’li yıllara kadar da sığınmacı, mülteci olarak devam eden göç hareketleri daha sonrasında düzensiz bir hale gelerek düzensiz göçün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Göç hareketlerinin yansımaları kültürel, siyasi, ekonomik vb. boyutlarla gündeme gelmektedir. Göçe neden olan sebepler haricinde kaynak, transit ve hedef ülkeler üzerinde de çeşitli etkiler yaratmaktadır. Özellikle düzensiz ve kayıt dışı niteliği olan göçlerle birlikte hedef ya da transit ülkelere yönelik göç dalgaları oluşmaktadır. Bu göç dalgalarının oluşmasında da çeşitli kaynaklar aracı konumunda yer almaktadır. Bu bağlamda, göçün bir ticaret haline dönüşmesi ve düzensiz göç endüstrisinin göçün önemli bir parçası haline geldiği görülmektedir. Göç hareketliliği çeşitli yazınlar ve film/dizi sektöründe sıklıkla yer almakta olan bir sosyal olgudur. Bu bağlamda bu çalışmada,2011 yılında başlayan ve ilerleyen yıllarda yoğun düzensiz göçe sebep olan Suriye iç savaşının sinemaya yansımasının bir örneği olan “Yüzücüler (The Swimmers)” filmi incelenecektir. Bu inceleme ile aslında insanların göçe neden yöneldikleri ve göç sürecindeki deneyimleri ve zorlu mücadelelerine yer verilecek ve filmde yer alan imgeler üzerinden göç ve göçmenliğe ilişkin kavramlar tartışılacaktır. Filmde de yer aldığı gibi, insan kaçakçılığı ve düzensiz göç sürecinde, sınırların yasal olmayan şekilde ihlal edilmesi ve bu ihlal noktasında aracı olan kaçakçılar ve işbirlikçiler yer almaktadır. Dolayısıyla, özellikle uluslararası boyutta olan göçler de kaçak göçmenlik ve küreselleşme ile de ağlarını genişletmektedir ve filmde de bu kavramların sıkça işlendiği dikkat çekmektedir. Türkiye’nin göç hareketliliğinin daha çok dışa dönük olmasından ziyade artık göç alan bir ülkeye dönüşmesi ile aslında sınır genişliği ve komşu ülkelerinde olan siyasi, politik sebeplerin etkili olduğu görülmektedir. Hem ülke içinde hem de uluslararasına bir transit olarak geçiş ülkesi görülen Türkiye düzensiz göç ve insan ticaretinin de yoğun yaşanıldığı bir ülke olmuştur.  Alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle düzensiz göçünde önüne geçilememektedir. Bu nedenle, bu çalışmada her dönemde farklı bir şekilde karşımıza çıkan göç olgusuna ve göçün türlerinden biri olan düzensiz göç ve yerleşim yeri olarak transit olan göçler üzerinden göçün bir endüstriye dönüşmesine, göç ticaretine ve bu doğrultuda göçü konu alan “ Yüzücüler (The Swimmers)” filmi üzerinden bir okuma gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.Keywords

Göç, düzensiz göç, Göçmen Ağları

References