Abstract


AN OVERVIEW OF LOVE ADDICTION WITH THE COMPONENTS OF ADDICTION MODEL

Aşk bağımlılığı kavramı psikoloji literatüründe aşkın problematik taraflarının araştırılmasıyla birlikte son dönemlerde önem kazanan davranışsal bağımlılık türlerinden biridir. Bu çalışmada davranışsal bir bağımlılık türü olan aşk bağımlılığı Griffiths (1996) tarafından geliştirilen bileşenler modeli çerçevesiyle ele alınarak irdelenmektir. Bileşenler modeli çerçevesinden bakıldığında bağımlılık türlerinin bir takım ortak bileşenleri olduğu öne sürülmüş; belirginlik, ruh hali değişikliği, tolerans, yoksunluk, çatışma ve nüksetmeden oluşan altı bileşenin, bağımlılık türlerinin ortak paydası olarak önerilmiş, aşk bağımlılığı bu bileşenler ile değerlendirilmiştir. Aşk bağımlılığının bağlanma stilleri ile olan ilişkisine değinilerek, kaygılı bağlanma stiline sahip olmanın aşk bağımlılığını arttıran bir risk faktörü olarak ele alınması değerlendirilmiştir. Aşk bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi beyin ödül yatağı üzerinde yaratmış olduğu değişiklikler aşk bağımlılığının belirtileri kapsamında ele alınmıştır. Aşk bağımlılığının klinik görünümü hakkında bilgi verilerek günlük yaşamdaki etkilerinin daha geniş bir bakış açısı ile ele alınması sağlanmıştır. Aşk bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi tanımlamak için Griffiths’in bahsetmiş olduğu bu belirtileri tanımak ve takip etmek önemlidir. Aşk bağımlılığını diğer bağımlılık türlerinden ayırt etmek ve bağımlılığın hangi seviyesinde olduğunu belirlemek; tedavi planlamasında ve gidişatın incelenmesinde yardımcı olabilir. Tüm bu bilgilerden hareketle, bu derleme çalışmasında aşk bağımlılığının davranışsal bir model kapsamında değerlendirilmesiyle birlikte ruh sağlığı alanında çalışan bütün uzmanlara aşk bağımlılığına dair açık ve anlaşılır bir rehber sunulması amaçlanmıştır. Bu genel amacın yanı sıra; aşk bağımlılığının bileşenler modeli kapsamında diğer kuramlar ile olası ilişkileri, aşk bağımlılığını etkileyen etmenler ve aşk bağımlılığın insan zihnin nöral yollarında meydana getirdiği değişimler açıklanmıştır. Aşk bağımlılığının klinik görünümü hakkında bilgi verilerek günlük yaşamdaki etkilerinin daha geniş bir bakış açısı ile ele alınması sağlanmıştır.Keywords

Aşk bağımlılığı, bağımlılığın bileşenleri modeli, aşk bağımlılığı etmenleri.

References