Abstract


A COMPARATIVE STUDY ON CHINA’S TRADITIONAL HANFU AND JAPAN’S TRADITIONAL KIMONO CLOTHING

Çalışmanın amacı, Çin’in geleneksel “Hanfu” ve Japonya’nın geleneksel “Kimono” giysi özelliklerini nitel/tarihsel olarak incelemek ve karşılaştırmaktır. Bu geleneksel giysi özellikleri ile ilgili literatür taramasına dayanan tarama modeli benimsenmiştir. Bulgularda, Çin Han geleneksel giysisi hanfunun, özelliklerini günümüze kadara koruyamadığı açıklanmıştır. Kaynaklar ve görseller ile hanfudan türetilen kimononun ise Çin'in aksine, kültürel alışverişlerde değişime uğramadığı ve böylece orijinal hanfunun birçok temel unsurunun korunduğu belirtilmiştir. Çinlilerin 17. yüzyıl öncesi geleneksel kıyafeti hanfu, Han Çinli etnik grubu tarafından giyilen her türlü geleneksel kıyafetleri içermektedir. Çin toplumunu binlerce yıl aydınlatan Konfüçyüs öğretileri hanfuyu Çin töreninin ve ritüelinin çok önemli bir parçası olarak görmüştür. Bu geleneksel giysinin Han Çinlilerinin tarihi kadar uzun bir geçmişi vardır. Etnik ve estetik özelliklere sahip olan hanfu, 17. yüzyılda Mançu işgalcileri tarafından uygulanan baskı ile ortadan kaldırılmıştır. Mançular, Qing hanedanı (1644-1912) döneminde Çin'i yönetirken Han Çinlilerini yönetmekte büyük zorluk çekeceklerini düşünmüştür. Böylece Mançu sistemindeki tüm Han Çinlileri “Gipao” denilen giysiyi giyinmek zorunda bırakılmıştır. Zamanla geleneksel Han Çin kıyafeti hanfunun yerini tümüyle Mançu tarzı giysiler almıştır. Tarihi Çin hanfuları günümüzde genellikle sadece festivallerde, dini törenlerde ve filmlerde giyilmektedir. Hanfu genellikle geniş ve uzun kolludur. Eski Çin düşüncesinde ayakların görünmesi kabalık olduğu için hanfu uzun bir giysidir. Kimono ise hanfudan uyarlanmış olmasına rağmen 12. yüzyıldan beri geleneksel bir Japon giysisi olarak kabul edilmiştir. Tarihi akışta hanfunun diğer birçok Asya ülkelerinin geleneksel kostümleri ve stillerinde önemli etkisi olmuştur. Kimonoyu giymek de tıpkı hanfu giymek gibi hem ruhu hem de giysiyi ifade etmektedir. Nesilden nesile aktarılan geleneksel kimonolar, kumaş özellikleri ve desenleri ile bu giysiyi giyenin yaşını, sosyal statüsünü ve tarzını ifade etmektedir. 1600’lerden itibaren Japonya iki yüz elli sene boyunca kapısını tüm yabancılara kapattığı bir dönem geçirmiştir. Bu dönemde Japonlar kendi geleneğine ve sanatına odaklanarak kimono desen ve dokuma sanatını ilerletmeye devam etmiştir.Keywords

Etnik giysi, hanfu, kimono, inanç, ritüel, gelenek

References