Abstract


PROFESSIONALS’ OPINIONS ON THE UTILIZATION OF FLUTE-GUITAR DUO IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS

Mesleki müzik eğitimi veren kurumların başında Konservatuvarlar, Eğitim Fakültelerine bağlı Müzik Öğretmenliği Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı Müzik Bölümleri gelmektedir. Bu kurumlarda lisans öğretimi sürecinde, teorik ve uygulamalı çeşitli alan dersleri veriliyor ve farklı müfredatlar uygulanıyor olsa da, içerikleri ve saatleri çeşitlilik göstermekle beraber, çalgı eğitimi hepsinin ortak paydasıdır. Çalgı eğitiminin önemli ve destekleyici boyutlarından biri olduğu düşünülen “birlikte ya da eşlikli çalma” ise, lisans programı müfredatlarının hemen hepsinde orkestra, oda müziği, korrepetisyon gibi farklı biçimlerde yer almaktadır. Eşlikli çalma dersleri ve çalgı dersleri, genellikle solo çalgı ve piyano eşliği ile yürütülmektedir. Oda müziği derslerinde ise yaylı sazlar topluluğu, üflemeli sazlar topluluğu, gitar topluluğu veya farklı çalgı türlerinden gruplar oluşturulmaktadır. Topluluklar oluşturulurken çalgıların özellikleri bakımından dengeli ve uyumlu olması önemlidir. Flüt-gitar ikilisinin, gerek ses uyumları, gerekse giderek gelişen ve zenginleşen repertuvarı açısından oda müziğinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı flüt-gitar ikilisinin mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki kullanım durumunu öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırmada durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış, betimsel bir yaklaşımla anket ve belgesel tarama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, ulaşılıp ankete katılımı sağlanabilen Türkiye’nin çeşitli illerindeki “mesleki müzik eğitimi” veren yüksek öğretim kurumlarında, flüt ve/veya oda müziği derslerini yürüten 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretim elemanlarının flüt-gitar ikilisini kısmen tercih ettikleri ve birçok açıdan avantajlı buldukları anlaşılmaktadır. Kaynak kitap ve dolayısıyla repertuvar azlığı en çok belirtilen sorunlar arasındadır. Çalacak kişi yetersizliği, öğrenci seviyesi farklılıkları, seviyeye ve müfredata uygun flüt-gitar repertuvarının yetersizliği de belirlenen sorunlardandır.Keywords

Flüt-gitar ikilisi, çalgı eğitimi, flüt eğitimi, oda müziği, flüt-gitar repertuvarı

References