Abstract


A REVIEW ON THE REFLECTIONS OF THE DEMOGRAPHIC WINDOW OF OPPORTUNITY ON SOUTH KOREA AND JAPAN

Demografik geçiş sürecini yaşayan ülkelerde doğurganlık düşer. Bu durum, genç nüfus oranını azaltır. Diğer yandan, geçiş süreci henüz tamamlanmadığı için yaşlı nüfusun payı da fazla değildir. Genç ve yaşlı nüfusun az olmasına bağlı olarak çalışma çağındaki nüfus artar. Ekonomik kalkınmayı kolaylaştırdığından bir fırsat olabilen bu özel döneme literatürde demografik fırsat penceresi denilir. Aynı dönem, bazı metinlerde “demografik armağan” veya “demografik bonus” olarak anılır. Demografik fırsat penceresi, nüfus yaşlandığında sona eren bir dönemdir. Nitekim yaşlı nüfus oranı %15’in üzerine çıktığında toplum yaşlanmış olur. Birçok araştırmacıya göre Güney Kore ve Japonya demografik fırsat penceresini pozitif kullanmayı başarmış ender ülkelerdir. Bu çalışmada her iki ülke, demografik fırsat penceresi döneminden önce ve sonrasıyla mukayese edilmiştir. Araştırmada, Güney Kore ve Japonya’da verimli kullanılan demografik fırsat penceresi döneminin hangi tarihlerde açılıp kapandığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda her iki ülkenin nüfusu; yaş grupları ve toplam bağımlılık oranlarına göre incelenmiştir. Lakin araştırmanın öne çıkan amacı, ekonomik büyümede diğer faktörlerden ziyade demografik fırsat penceresi döneminin yansımalarını karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarma olduğu söylenebilir. Japonya’ya ait ekonomik veriler, 1950-1965 dönemi için Donnet’in 1992’de yayımlanan araştırmasından alınmıştır. 1956-1975 dönemi dataları Ogawa, Konda ve Matsukura’nın çalışmalarından derlenmiştir. 1965-2015 dönemi için Dünya Bankası (World Bank) istatistiklerinden faydalanılmıştır. Japonya’da demografik fırsat penceresinin açılış/kapanış tarihlerini saptamada kullanılan demografik veriler ise United Nations Department of Economic and Social Affairs’ten (UN-DESA) edinilmiştir. Güney Kore’ye ait veriler için de benzer bir yöntem kullanılmıştır. Ülkenin demografisine ait bütün veriler UN-DESA’dan edinilmiş olup, ekonomik göstergelere Dünya Bankası’ndan; İşgücü verilerine ise Uluslararası Çalışma Örgütü’nden (International Labour Organization “ILO”) erişilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yapılan analizde Güney Kore’de demografik fırsat penceresinin 1980’li yılların sonu 1990’lı yılların başında açıldığı ve 2020’de kapandığı saptanmıştır. Japonya’da ise 1950’li yılların sonu 1960’lı yılların başında açılan pencere, 2000 yılında kapanmıştır. Erişilen kantitatif veriler, literatür doğrultusunda tartışılmış ve her iki ülkedeki ekonomik büyümenin demografik fırsat penceresiyle ilişkili olduğu ispat edilmiştir.Keywords

Demografik fırsat penceresi, Güney Kore, Japonya

References