Abstract


KEMAN PERFORMANSI NASIL ÖĞRETILIR VE ÖĞRENILIR: TEKNOLOJININ YÜKSELIŞI VE KEMAN PEDAGOJISINDEKI YERI

Müzik, bireylerin duygularını ifade etmelerini ve kendiliğinden davranmalarını sağlayan yaratıcı bir sanattır. Bu beceride yetkin olmak için keman gibi müzik aletlerini çalabiliyor olmanız gerekir. Keman çalmayı öğretmek için geleneksel teknikler kullanılmıştır, ancak teknoloji ve internet öğretmek için yeni olanaklar getirmiştir. Bu tez, keman öğretimi ve çalışmasına yönelik çeşitli yaklaşımların etkililiğini incelemektedir. Bu araştırma, ilk etapta YouTube'un bir çevrimiçi öğrenme platformu olarak nasıl çalıştığını incelemektedir. Makale daha sonra Suzuki ve Zhang'ın ses ve çevrimiçi video kullanarak nasıl talimat verdiğini inceliyor. Bu yeni öğrenme yöntemlerinin etkililiğini belirlemek için geleneksel keman pedagojisi ustalarının nasıl eğitim verdiklerini araştırmak çok önemliydi. Hepsi, kendi öğretim deneyimlerini felsefelerini geliştirmek için kullandıklarında, zihinsel uygulamanın zihin ve bedeni uyumlu hale getirmek için çok önemli olduğu konusunda hemfikirdi. Hem amatör hem de profesyonel spor eğitimi araştırmalarına göre zihinsel hazırlık ile atletik performans arasında yüksek bir ilişki vardır. Genel olarak, tezin sonuçları, Suzuki ve Zhang'ın çevrimiçi tekniğinin, kullandıkları teknoloji nedeniyle geleneksel yöntemin tüm gereksinimlerini karşılamayabileceğini göstermektedir. Özellikle teknoloji kullanarak öğretim, her öğrencinin talebini karşılayamaz ve öğrencilerin zihinsel uygulama geliştirmelerine veya bağımsız öğrenmelerine yardımcı olamaz. YouTube, öğrencilere ünlü sanatçı ve toplulukların seminerlerine ve konserlerine erişim sağlar.Keywords

Vionlin, keman performansı, teknoloji.

References