Summary


ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Sağlık okuryazarlığı bireyin kendi sağlığı hakkında bilgi alma, sağlık kararları verebilme, ilgili bilgileri uygulayabilme, mevcut sağlık durumunu koruma ve bu durumu sürdürebilme vb. gibi pek çok açıdan bilgi, beceri ve motivasyon sahibi olabilme ile ilgilidir. Bu araştırmanın amacı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (2018)’nda yer alan kazanımların sağlık okuryazarlığı açısından incelenmesidir. Bu amaçla ilgili öğretim programı ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanını Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (2018) oluşturmaktadır. Araştırmada doküman olarak kullanılan öğretim programında yer alan kazanımlar sağlık okuryazarlığı açısından betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. İlgili veriler analiz edilerek tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Araştırmanın bulgularında sağlık okuryazarlığı, sınıf düzeyi, öğrenme alanları ve kazanımlar bağlamında incelenmiş ve sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan 122 kazanımda sağlık okuryazarlığı ile ilişkili olan 32 kazanımın yer aldığı tespit edilmiştir. Sağlık okuryazarlığı ile ilişkilendirmelerin toplam kazanım sayısına göre en çok 5. sınıflarda yer aldığı görülmüştür.  Keywords

Sağlık okuryazarlığı, beden eğitimi ve spor, öğretim programıReferences