Summary


1930’LARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN ABD SANATINA ETKİSİ

Dünya da 1929 yılında başlayan ekonomik kriz Avrupa ve Amerika da ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda değişimlere neden olmuştur. 1930’larda Amerikan sanatı, Yeni Objektivizm’e benzer bir gerçekliği benimsemiştir. Bu yıllarda yaşanan, Büyük Buhran olarak adlandırılan ekonomik kriz, Amerikan sanatını etkilemiş ve o dönemde Amerikan geleneklerini keşfetmek kaçınılmaz olmuştur. Amerika’da ekonomik ve siyasi alanda yaşanan olumsuzluklar, küçük tüccarların ve bağımsız çiftçilerin yerini bürokrat ve iş adamlarının almasına neden olmuştur. Göç hızlandıkça ve nüfus arttıkça, kültürel alanda ortadan kalkmaya başlayan bölgesel farklılıklar yeniden oluşturma isteği meydana gelmiştir. Yeni Amerikan akımı olarak adlandırılan bu hareketin en önemli temsilcilerinden olan Grant Wood, Andrew Wyeth ve Edward Hopper ‘ın resimleri dönemin sosyal yapısını çok iyi bir şekilde yansıtmıştır. Hopper, 1930’lu yıllarda yaşanan büyük ekonomik bunalımı ve iki dünya savaşı sırasında yaşanan negatif koşulları realist bir tarzda tuvaline aktarmıştır. Wood ise Amerikan yaşamının Avrupa yaşamından farklı olduğunu ve Amerikan sanatının ancak Amerika'yı yansıtan sahnelerde tanıtılabileceğini savunmuştur. Yeni Amerikan Hareketi'nin bir diğer temsilcisi Andrew Weiss’dir. Sanatçı, resimlerinde Amerikan kırsalını işleyerek yaşadığı döneme ışık tutmuştur. 1940’lardan sonra, Avrupa sanat alanında dünya liderliğini kaybetmiştir. Avrupa’nın yerini Amerika Birleşik Devletleri almıştır. Amerika’nın ekonomisi Avrupa’dan çok daha iyi olduğu için, birçok sanatçı ve bilim adamı buraya göç etmişlerdir. Bu çalışmada, araştırma modeli olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada literatür taraması yapılarak gerekli kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Edward Hopper, “Gece Kuşları”, Grand Wood, “Amerikan Gotiği”, Andrew Wyeth, “The Homecoming”adlı resimleri incelenerek, İkinci Dünya Savaşı ‘nda yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal olayların, ABD sanatı üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmıştır.Keywords

Büyük Buhran,realizm,Amerikan Sanatı,BölgesellerReferences