Summary


YAZ MASALLARI’NIN DERİN EKOLOJİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüz dünyasında büyük çoğunluğu şehirlerde yaşayan çocuklar tarafından doğa yeterince tanınmamaktadır. Doğayı yakından gözlemleme şansı yakalayamayan çocuklara doğayı tanıtma görevini üstlenen unsurlardan biri de kitaplardır. Çocuk kitapları bu süreçte ilk tanışmanın gerçekleştiği vasıtalardandır. Çocukları eğitme ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlama gibi birçok amacı olan çocuk kitaplarında işlenen doğa konusu, çocukta doğa bilincinin gelişmesine ve çocuğun çevresine karşı duyarlı olmasına katkı sağlar. Kitapta yaşanan bir doğa sorunu, çocuğun problem çözme becerisini geliştirmekle birlikte doğaya karşı sevgi duymasına ve doğa bilinci kazanmasına yardım ederken olası bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğinin farkında olmasını da sağlar. Alanyazın taraması sonucunda, gerek farklı eğitim kademelerinde, gerek çocuk kitaplarında, gerekse farklı disiplinlerde doğa konusunun ve çevre bilincinin yoğun bir şekilde işlendiği görülmektedir. Bu çalışmada Estonya’dan Japonya’ya; Finlandiya’dan Türkiye’ye, dünyanın dört bir yanından Tarık Demirkan tarafından çevrilerek bir araya getirilen Yaz Masalları’nın derin ekoloji yaklaşımına uygun olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Doküman incelemesi yönteminin benimsendiği çalışmada Yaz Masalları’ndan elde edilen veriler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Bulgular, hayvanlar (bıldırcın-keklik, inek, kuş), bitki (çiçek, sebze, ağaç), su, gökyüzü (güneş, yıldız, bulut), hava (yağmur, rüzgâr) ve diğerleri (mevsim, gece-gündüz) olmak üzere altı kategoride toplanmıştır. Sonuç olarak; çalışmada incelenen Yaz Masalları’nın çocuklar için uygun bir şekilde tasarlandığı ve içerik bakımından derin ekoloji yaklaşımına uygun olduğu tespit edilmiştir. Masallarda çocuğun doğaya karşı bilinçli olmasını sağlayacak ve farkındalık oluşturacak mesajların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan kitabın çocuklar tarafından okunması faydalı olacaktır. Tarık Demirkan’ın derleyip çevirdiği, Feridun Oral’ın resimlediği dizinin diğer kitapları da Kış Masalları, Bahar Masalları ve Güz Masalları kitapları da derin ekoloji bağlamında değerlendirilmesi önerilmiştir.

 

 Keywords

Yaz Masalları, doğa, doğanın işlenişi, çocuk, çocuk kitapları. References