Summary


KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE SANAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Kavram haritaları birçok bilim alanında kullanılan alternatif bir öğretim tekniğidir. Bilinen kavramlar ile yeni öğrenilen kavramların ilişkilendirilerek öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Çoğu alanda olduğu şekliyle görsel sanatlar eğitimi alanı için de alana özgü kavramların öğrenilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma; görsel sanatlar alanındaki temel kavramların, kavram haritası tekniği ile öğrenilmesinin öğrencilerde etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kasıtlı (amaçlı) örneklem olarak seçilen,  Giresun Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında okuyan 2. sınıf öğrencilerinden (görsel sanatlar öğretmen adayı) 20 kişi ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması modeli kullanılmıştır. Araştırma üç aşamada uygulanan etkinlik ve yapılan bu etkinliklerin değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerde Görsel Sanatlar ile ilgili 160 kavram kullanılmıştır. Bu kavramlar, örümcek ağı, balık kılçığı, sınıflama, olaylar zinciri kavram haritalarından birisi seçilerek öğrenciler tarafından düzenlenmiştir. Araştırma verileri kavram haritası değerlendirme formlarından oluşmaktadır. Formların cevaplarından elde edilen veriler içerik analizi ile kodlama yapılarak bulgular oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının alanları, kavram haritası tekniği ve kendisi ile ilgili kazanımlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak kavram haritası tekniği görsel sanatlarla ilgili kavramların öğretmen adaylarının öğrenmesi açısından katkı sağlayan bir deneyim olmuştur. Kavram haritası tekniği ve buna benzer farklı tekniklerin görsel sanatlar alanının kuramsal alanlarının öğretilmesinde kullanılan farklı araştırmalar yapılması önerileri getirilmiştir.Keywords

Kavram haritası, görsel sanatlar, sanat eğitimiReferences