Abstract


WILL RUSSIA BE A THREAT TO CHINA? SINO-RUSSIAN ENERGY RELATIONS VIA ENERGY WEAPON MODEL
Pekin, uluslararası ekonomi bağlamında uluslararası sistemde öne çıkan aktörlerden birisidir. Bazı istatistikler, raporlar ve akademik çalışmalar Çin Halk Cumhuriyeti'nin (Çin) niteliğini anlamak için önemli kanıtlardandır. Son literatür çalışmaları Çin'in gelişimini etkileyen birçok faktörün olduğunu göstermektedir. Bu yükselişin aşamaları ve sonuçları, faktörlerle birlikte çalışma için önemlidir. Artan enerji tüketimi ifade edilen sonuçlardan birisi olmakla birlikte aynı zamanda Çin'in yükselişiyle ilgili de bir faktör olabilir. Bununla birlikte, artan enerji tüketimi de birçok sorunun nedeni olabilir. Enerji kaynaklarının yetersizliği ve ihtiyacın ithalat yoluyla tedariği Çin için de geçerli olan bu sorunun en önemli tetikleyicilerinden biridir. Literatürün de işaret ettiği gibi, Çin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla sağlamaktadır. Bu nedenle, Çin-Rusya ilişkilerinin, enerji kaynakları konusunda kendi kendine yeterli bir ülke olmaması dolayısıyla Çin için önemli enerji güvenliği sorunlarına yol açabileceği söylenebilir. Rusya Federasyonu (Rusya)' nın geçmişte enerji bazlı politika uygulamaları bu ihtimal için önemli bir kanıttır. Fakat bizler doğal gaz bağlamında bu tartışmaya katılmıyoruz. Enerji güvenliği açısından, Rusya'nın yakın gelecekte Çin'e en az iki nedenden ötürü tam bir tehdit olmayacağını savunuyoruz: Çin-Rus karşılıklı enerji anlaşmaları ve Çin'in çok boyutlu enerji politikası anlayışı.

Keywords
Çin, Enerji Güvenliği, Enerji Politikası, Rusya, Yükselen Güç.References