Summary


TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF CLINICAL PRACTICE IN TEACHER EDUCATION
21. yüzyıl, öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım olan klinik uygulama modelinin öneminin anlaşılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin son dönemde öğretmen eğitiminde popülerliğini artıran klinik uygulama kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Bu çalışma, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında ortaokulda çalışan 71 öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan ‘Öğretmenlerin Metaforlarını Belirleme Anketi’ ile elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Katılımcılar klinik uygulama kavramını, öğretmen eğitiminin önemi, klinik uygulama paydaşları arasındaki işbirliğinin önemi, danışmanın aday öğretmene verdiği dönütün önemi ve programın süresi bakımından metaforlar yoluyla değerlendirmişlerdir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Elde edilen metaforlar kategorilere ayrılmış ve isimlendirilmiş, metaforların kullanım sıklığı hesaplanmıştır. Klinik uygulama kavramına ilişkin üretilen metaforlara bakıldığında, katılımcıların konuyu geniş boyutta ele aldığı ve öğretmen eğitimine katkıları üzerinde durduğu görülmüştür. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretmen eğitiminde öğretmenlik uygulamasının artırılmasını desteklemiş, fikirlerini farklı metaforlar yoluyla ifade etmişlerdir.

Keywords
Klinik Uygulama, Fakülte-Okul İşbirliği, Öğretmen Eğitimi Programları, Öğretmenlik Uygulamaları.

References