Abstract


HAM MADDELERİNE GÖRE ÇALGI SINIFLANDIRMASI: NEFESLİ ÇALGILAR ÖRNEĞİ
Bu çalışmada, nefesli çalgı ailesi tanımlanmış ve bu aileye dahil olan çalgılar açıklanmıştır. Nefesli çalgıların yapımında kullanılan bazı ham maddeler; önce kaynaklarına göre birbirinden ayrılmış, daha sonra bu yapıları birbirinden ayıran kimyasal ve fiziksel özellikleri açıklanmıştır. Bu çalgıların üretildikleri ham maddeler incelenmiş; kaynakları, kimyasal özellikleri, yapıları ve benzerliklerine göre gruplandırılarak sınıflanmıştır. Ham maddelerin kaynaklarına göre; organik, inorganik ve kompozit olarak birbirinden ayrıldığı görülmüştür. Bunların; hayvansal, bitkisel, sentetik gibi organik; metaller, ametaller mineraller gibi inorganik; reçineli ve reçinesiz kompozit yapılar olarak birbirinden ayıldığı görülmüştür. Bazı nefesli çalgıların, kemik, fildişi, boynuz gibi hayvansal; ağaç, bambu, kamış gibi bitkisel; ebonit ve ABS gibi sentetik polimer organik yapıda oldukları; altın, gümüş, titanyum, pirinç, çelik, kalay gibi metaller; cam, kil ürünleri, porselen, seramik gibi ametal mineraller olarak adlandırılabilecek yapılarda bulunduğu gözlemlenmiştir. Karbon fiber ve fiberglastan üretilen reçineli kompozit çalgılar ile, içlerinde reçine barındırmayan kompozit yapılar da ayrı bir grupta toplanmıştır. Her ham madde ile farklı şekillerde çalgı üretilmesine karşın, 3D yazıcı ile ortaya çıkarılmış nefesli çalgı örnekleri ile de karşılaşılmıştır. Araştırmanın sonunda tüm bu bulgular tablolaştırılmıştır.

Keywords
Nefesli çalgılar, ham madde, sınıflandırma, karbon fiber, 3D baskıReferences