Summary


CULTURAL REASONS BEHIND TURKISH SPEAKERS HAVING DIFFICULTY IN LEARNING ENGLISH
Bu çalışma, Türkiye’nin Ankara şehrinde beş üniversitede çalışan İngilizce öğretim görevlileri ile gerçekleştirilen mülakatlar ile yürütülmüştür ve nitel yönteme dayanmaktadır. Araştırma problemine yönelik kültürel örüntüleri bulmak için görüşmeler sadece yabancı kökenli öğretim görevlileri ile sınırlanmıştır. Sorunun tarihsel geçmişi ve toplumsal sebeplerine de kısaca değinilmiş, Türk insanının İngilizce ile olan etkileşimi tartışılmıştır. Bu araştırmanın amacı; Türk insanının neden İngilizce konuşmakta, yazmakta, okumakta ve dinlemede zayıf olduğudur. Çalışma yalnızca bir beceri ile sınırlandırılmamıştır. Bunun sebebi, İngilizce öğrenmede yaşanan güçlükleri genel hatlarıyla, tek bir beceriye odaklanmadan, kültürel antropolojik bakış açısından anlamaktır. Çalışma sonucunda arkasında yatan kültürel antropolojik sebepler bulunacak ve olası çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu sorun hakkında literatür taranacaktır. Sonuçlar kısmında, Türkiye’de İngilizce öğrenimi zorluklarının arkasında yatan kültürel sebepler ve genel yargılar belirtilmiştir.

Keywords
Kültür, İngilizce Öğrenimi, Eğitim, Türkiye

References