Summary


VISUAL CULTURE AND COURSE CONTENTS: THE USE OF VISUAL MATERIALS IN GENDER EDUCATION
Görsel kültür ve görsel kaynaklar görsel sosyolojinin konuları arasındadır. Sinema filmleri, belgeseller, fotoğraflar gibi görsel materyaller giderek artan biçimde üniversite derslerinde kullanılmaktadır. Akademisyenlerin derslerinde görsel materyal kullanım tercihleri üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu çalışma için toplumsal cinsiyet konusundaki dersler ya da ders içerisinde eğitmenin toplumsal cinsiyet konusunu işlediği dersler analiz alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada akademisyenlerin görsel materyal kullanma tercihleri ve şekilleri incelenmiştir. Bu amaçla görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada literatür taramasının ardından görüşme sonuçları analiz edilecektir.

Keywords
görsel materyaller, görsel sosyoloji, toplumsal cinsiyet, ders içerikleri, öğretim

References