Summary


INTERCULTURAL STUDY: MOTHERS ATTITUDES TO THEIR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD PERIODS IN NIGERIA AND TURKEY
Her kültürde ebeveynler kendi değerler sistemini ve temel tutumlarını çocuklarına aktarmak amacıyla kendi kültürü için işlevsel olan çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarını günlük uygulamalarına yansıtır. Türkiye’de anne-baba tutumları ve olası etkilerinin farklı içeriklerde çalışılması görece eski olmasına karşın kültürler arası aile tutumları fark bağlamında tartışılan araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışma Türkiye’de ve Nijerya’da 4-6 yaş arası çocuğu olan annelerin bu çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarını incelemek ve anne tutumlarındaki farklılık ve benzerlikleri karşılaştırmayı amaçlayarak yapılmıştır. Araştırmada kısaca “kültürler arası” yazını olarak bilinen anne tutum ve davranışları konusundaki temel yaklaşımlar incelenmiş ve bu araştırmada tespit edilen kültürler arası farklara dikkat çekilmiştir. Araştırma sonucunda Nijerya'lı annelerin Türk annelere kıyasla çocukla iletişim puanları anlamlı derecede düşük (p<0.05), çocuğun davranışlarından hoşnutsuzluk, ödül ve ceza uygulamaları Türk annelerle kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu göstermiştir. Öte yandan 4-6 döneminde çocuklarından annelerin bekledikleri sorumluluklar açısında iki ülke arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Çocuğun farklı kültürlerde toplumsallaştırılmasına ilişkin değişen davranış koşulları altındaki ebeveyn-çocuk ilişkileri, kültürel çeşitlilik ve çocuk gelişimi perspektifinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nijeryalı anneler, Türk anneler, anne tutumları, kültürlerarası anne tutumlarının karşılaştırılması.

Keywords
anne tutumları, kültürlerarası anne tutumlarının karşılaştırılması.

References