Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor


Antalya  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Fatih AYDIN , Öznur YAZICI  
Coğrafya Öğretmenlerinin Harita Kavramına İlişkin Metaforları Ss, 1-15
Geography teachers’ metaphors concerning the concept of “Map”

Summary | Abstract | Full Text |

Vildan ÖZDEMİR  
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 16-28
A RESEARCH ON THE ATTITUDES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AND PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM

Summary | Abstract | Full Text |

Fırat YILDIZ , Aydın GÖRMEZ  
Yeni Sömürgecilik ve V. S. Naipaul Ss, 29-38
Neo-colonization and V. S. Naipaul

Summary | Abstract | Full Text |

Zafer KUŞ , Mustafa TÜRKYILMAZ  
İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI Ss, 39-63
ANALYSIS OF CHILDREN’S RIGHTS IN 100 BASIC LITERARY BOOKS

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan KARADENİZ , Harun ER, Zafer TANGÜLÜ  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SBS’YE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Ss, 64-81
THE METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE 8TH GRADE STUDENTS FOR PT

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail Hakan AKGÜN , Nihat ŞİMŞEK  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA (ÖABS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 82-100
THE VIEW OF PRE-SERVICE TEACHERS OF SOCIAL STUDIES ABOUT TEACHER-CONTENT KNOWLEDGE EXAM IN KPSS

Summary | Abstract | Full Text |

Şirvan ŞEN DEMİR  
BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDAN TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023’E: TURİZMDE TANITMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ Ss, 101-119
FROM FIVE YEAR DEVELOPMENT PLANS TO TOURISM STRATEGY OF TURKEY 2023:CONTENT ANALYSIS OF TOURISM PUBLICITY ACTIVITIES

Summary | Abstract | Full Text |

Erol KAPLUHAN  
TÜRKİYE’DE TURİZME BAĞLI KENTLEŞMELERE FARKLI BİR ÖRNEK: MİLAS (MUĞLA) Ss, 120-141
A DIFFERENT EXAMPLE OF URBANIZATION IN TURKEY DEPENDED TO TOURISM: MİLAS (MUĞLA)

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri