Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coğrafya Öğretmenlerinin Harita Kavramına İlişkin Metaforları
(Geography teachers’ metaphors concerning the concept of “Map” )

Author : Fatih AYDIN  , Öznur YAZICI  
Type :
Printing Year : 5
Number : 15
Page : 1-15


Summary
Bu araştırmanın temel amacı coğrafya öğretmenlerinin haritaya ilişkin algılarının metafor analizi yöntemiyle incelenmesidir. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012–2013 eğitim-öğretim yılında, İstanbul il merkezindeki çeşitli liselerde coğrafya öğretmenliği yapan 116 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak hazırlanan formda “Harita” kavramına ilişkin algıları ortaya çıkarmak için katılımcılardan “Harita… gibidir, çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Toplanan verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan coğrafya öğretmenleri “Harita” kavramına yönelik olarak 59 farklı metafor (Dedemin bastonu, rehber, pusula, coğrafyanın şifresi, göz, vücuttaki damarlar vb) üretmişlerdir. Bu sonuç, “Harita” kavramının sadece tek bir metafor ile bir bütün olarak açıklanabilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Coğrafya öğretmenlerinin ileri sürdüğü metaforlar ortak özellikleri bakımından irdelenerek 4 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar: (1) Yol gösterici ve rehber, (2) Bilgi verici, (3) Yaşamı kolaylaştırıcı ve (4) Coğrafya bilimine yardımcı.

Keywords
Metafor, Harita, Coğrafya Öğretmenleri

Abstract
Maps are the most important tool for learning and teaching Geography. In that case, it has a very big importance of what the term of “map” expressed by the Geography teachers. The purpose of the present study is to reveal Geography teachers’ perception on the concept of “map”, by means of the metaphors they use. The study was participated by 116 Geography teachers working in several high-schools in Istanbul City in Turkey. Phenomenological design was used in the study. And also the technique of “content analysis” has been used on evaluation of the data that have been obtained in this study. The Geography teachers who have participated to the study have been produced 59 different valid metaphors related to the term of “Map”. This result has been showed that, it is not possible of the term of “Map” can be explained as a complete with only one metaphor. The metaphors, of which the Geography teachers presented, have been grouped under 4 different cognitive categories by studying in terms of their common specifications. These categories could order from the most to the less in following: (1) Lodestar and guide, (2) Informative, (3) Life facilitator and (4) Assistant to the science of Geography.

Keywords
Metaphor, map, Geography teachers

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri