Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: LET’S DO IT! TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(PARTICIPATION PROCESS OF PRE-SERVICE TEACHERS INTO SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT: EXAMPLE OF LETS DO IT! WORLD )

Author : Handan DEVECİ  , Önder ERYILMAZ  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 163-185


Summary
Sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için okullarda planlı bir sosyal sorumluluk eğitimi verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim fakültelerinin öğretim programlarında sosyal sorumluluk eğitiminin önemli biri vardır. Bu araştırmada küresel bir temizlik hareketi olup bir günde Dünya’yı temizlemeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesi Let’s Do It! projesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma bir üniversitede eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği programı 4. sınıfa devam 19 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama amacıyla açık uçlu anket ve günlük kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Let’s Do It! projesinin önemli bir proje olduğu, öğretmen adaylarına hem kişisel hem de mesleki bakımdan önemli yararlar sağladığı, öğretmen adaylarının bu projeye devam etmek istedikleri bulguları elde edilmiştir. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmış olup, bu sorunlar öğretmen adaylarınca sunulan öneriler ışığında çözümlenebilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre projede planlama çalışmalarına önem verilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye, sivil toplum kuruluşlarının katkısının artırılması, projenin eylem araştırması, deneme modeli gibi yöntemlerle gerçekleştirilerek geliştirilmesi öneri olarak sunulabilir.

Keywords
Sosyal sorumluluk, Let’s Do It! projesi, öğretmen adayı

Abstract
Planned social responsibility education is very important to be provided at schools to have individuals with social responsibility awareness. For this reason, social responsibility education have a crucial place in teacher training programs. The primary aim of this study was to identify the views of preservice teachers on the project "Let's Do It" that is a global cleaning movement and aims to clean the world in a day. The study was conducted with 19 pre-service teachers studying their fourth year in social studies education at the education faculty of a Turkish state university. Survey model was employed in the study. In this regard, an open-ended survey and diary was used to gather the data that were analysed through the descriptive analysis method. According to the findings, the project was regarded as important, it contributed to the teacher candidates both personally and professionally, and they wanted to continue working in this project. In addition, various problems were experienced in the process of the project, and these problems can be solved in light of the suggestions stated by the preservice teachers. Based on the findings, it can be suggested that planning should be emphasized in the project, the contribution of the Provincial Directorates of National Education, the municipal authority and non-governmental organizations should be enhanced, and the project can be improved by implementing methods such as action research and experimental model.

Keywords
Social responsibility, Let's Do It!, pre-service teachers

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri