Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialHande ŞAHİN , Sibel ERKAL, Leyla ATEŞOĞLU  
DETERMINATION OF ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES Ss, 1-12
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Nur ALKOÇ SAYAN , Nesrin ÖZSOY  
THE PERCEPTION ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING TECHNOLOGY USE IN MATHS TEACHING: A CASE OF EFELER DISTRICT Ss, 13-33
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ: EFELER İLÇE ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Dilşat PEKER ÜNAL  
DETERMINATION OF WEB BASED PRESENTATION OF A MATHEMATICS UNIT RELEVANT TO PROJECT BASED Ss, 34-55
PROJE TABANLI ÖĞRETIME UYGUN OLAN BIR MATEMATIK ÜNITESININ WEB TABANLI SUNUMUNUN

Summary | Abstract | Full Text |

Serkan ASLAN , Birsel AYBEK  
A REVIEW OF PERCEPTIONS RELATED TO TOLERANCE VALUE OF PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY Ss, 56-74
VELİLERİN HOŞGÖRÜ DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Summary | Abstract | Full Text |

Hande KARADAĞ  
A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES Ss, 75-105
YÜKSELEN EKONOMİLERDE GİRİŞİMCİLİK VE KURUMSAL ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
IDIOMS IN THE HATEM’S DIVAN IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION Ss, 106-128
DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HÂTEM DİVANINDA DEYİMLER

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz Mesut TOSUN  
EPICUR’S UNDERSTANDING OF DEATH, GOD AND POLITICS Ss, 129-148
EPİKÜROS’UN ÖLÜM, TANRI VE SİYASET ANLAYIŞI

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru YAZGAN , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ, Hilal Tuğçe BAL  
A CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL FOR THE HRM WHICH IS THE MOST CRITICAL RISK FACTOR IN AVIATION: A SWOT-BASED APPROACH Ss, 150-173
HAVACILIKTA EN KRİTİK RİSK FAKTÖRÜ OLAN İKY İÇİN KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ: SWOT TEMELLİ YAKLAŞIM

Summary | Abstract | Full Text |

Elifcan DİDİN , Kevser TOZDUMAN YARALI  
EXAMINATION OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM IN TERMS OF MORAL COMPONENTS Ss, 174-193
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ AHLAKIN BİLEŞENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Esra UÇAK , Hüseyin BAĞ  
EXPERIENCE OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON DIALOGIC INTERACTION Ss, 194-237
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYARININ DİYALOJİK ETKİLEŞİME YÖNELİK DENEYİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri ÖZSUNGUR , Oya HAZER  
ANALYSIS OF THE ACCEPTANCE OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF ADANA PROVINCE Ss, 238-275
YAŞLILARIN İLETIŞIM TEKNOLOJILERINI KABULÜNÜN TEKNOLOJI KABUL MODELI İLE İNCELENMESI: ADANA İLI ÖRNEĞI

Summary | Abstract | Full Text |

Fulya TÜRK , Ümmügülsüm CİHANGİROĞLU  
A THEMATIC AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF APPLIED PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE (PCG) GRADUATE THESES Ss, 276-311
UYGULAMAYA DAYALI PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIK LISANSÜSTÜ TEZLERININ TEMATIK VE METODOLOJIK OLARAK İNCELENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Halide Gamze İNCE YAKAR  
THE BENEFITS OF USING WORKS ADAPTED FROM EPICS TO OPERAS FOR THE TEACHING OF EPICS Ss, 312-319
THE BENEFITS OF USING WORKS ADAPTED FROM EPICS TO OPERAS FOR THE TEACHING OF EPICS

Summary | Abstract | Full Text |

Halil TAŞ , Kasım KIROĞLU  
EVALUATION OF EDUCATIONAL PROBLEMS REGARDING THE END OF TERM INSPECTION REPORTS OF THE INSPECTORS OF EDUCATION (CITY OF ORDU EXAMPLE) Ss, 320-365
MAARIF MÜFETTIŞLERININ ÖĞRETIM YILI SONU DENETIM RAPORLARINA GÖRE EĞITIM SORUNLARININ DEĞERLENDIRILMESI (ORDU İLI ÖRNEĞI)

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice ALTUNKAYA Dr. Ayşe ATEŞ, Yrd. Doç. Dr. Bahar DOĞAN  
USING THE WEBLOG IN THE TURKISH WRITING SKILLS AS A FOREIGN LANGUAGE Ss, 366-393
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Recep BOZYİĞİT  
AN EVALUATION ON THE HYDROGEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE EŞEN STREAM BASIN Ss, 394-439
EŞEN ÇAYI HAVZASI’NIN HİDROJEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Summary | Abstract | Full Text |

İkram BAĞCI  
UNDERSTANDING OF SOVEREIGNTY IN THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL ORDER AND FREEDOM OF THE INDIVIDUAL ACCORDING TO THOMAS HOBBES Ss, 440-463
THOMAS HOBBES’A GÖRE TOPLUMSAL DÜZENİN KURULMASINDA EGEMENLİK ANLAYIŞI VE BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Latife KABAKLI ÇİMEN  
EXAMINATION OF THE SPOUSE SELECTION CRITERIA OF UNIVERSITY STUDENTS Ss, 464-494
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇME KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ÖZCAN , Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Anıl Kadir ERANIL  
AN INVESTIGATION OF PROFESSIONAL ANXIETY LEVELS OF CANDIDATE TEACHERS Ss, 495-508
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehtap SEZGİN Binnaz KIRAN  
INVESTIGATION OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE IN TERMS OF GENDER AND SELF-EFFICACY Ss, 509-522
ERGENLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET VE ÖZYETERLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray Hilal TUĞAN  
NEW CONSERVATION IN THE SCIENCE-FICTION CINEMA: THE REPRESENTATION OF NEW CONSERVATION IN DEEP BLUE SEA (1999) MOVIE. Ss, 523-536
BİLİM-KURGU SİNEMASINDA YENİ MUHAFAZAKÂRLIK: MAVİ KORKU (1999) FİLMİNDE YENİ MUHAFAZAKÂRLIK TEMSİLİ

Summary | Abstract | Full Text |

Selçuk ŞAHİNGÖZ  
DESIGNING AN ELECTRICAL CIRCUITS LESSON PLAN REGARDING INQUIRY-BASED LEARNING THROUGH 5E LEARNING CYCLE Ss, 537-549
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ ARACILIĞIYLA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİR ELEKTRİK DEVRELERİ DERS PLANI TASARLAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Selime ÜNAL  
TIME EFFECT OF USING SOCIAL MEDIA ON THE TIME SPENT WITH FAMILY MEMBERS FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTHY COMMUNICATION Ss, 550-578
SAĞLIKLI İLETİŞİM AÇISINDAN AİLE ÜYELERİYLE GEÇİRİLEN ZAMANA SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Serdar KÖRÜK , Kadir Burak SALİMOĞLU, Tufan ÇAYKUŞ  
THE ANALYSIS OF HAIRDRESSING PROFESSION IN TERMS OF VARIOUS SOCIAL VARIABLES Ss, 579-621
KUAFÖRLÜK MESLEĞİNİN ÇEŞİTLİ SOSYAL DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sevim GÜVEN , Müjgan BEKDAŞ  
THE EFFECT OF USING CARICATURES ON VOCABULARY RETENTION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Ss, 622-647
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANMANIN KELİME DAĞARCIĞINA KALICILIĞA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , Ahmet MAZLUM, Mustafa TANAYDIN  
THE TENDENCY OF SLUMIZATION IN THE GECEKONDU: THE EXAMPLE OF MERSIN PROVINCE Ss, 648-671
GECEKONDUDA VAROŞLAŞMA EĞİLİMİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nimet GÜNEŞ , Haktan DEMİRCİOĞLU  
INVESTIGATION OF DEVELOPMENTAL LEVELS OF CHILDREN BETWEEN 0-6 YEARS AND THEIR MOTHER'S LIFE SATISFACTION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 672-716
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELIŞIM DÜZEYLERI ILE ANNELERININ YAŞAM DOYUMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan ÇİKRIKCİ  
THE PREDICTIVE ROLES OF COGNITIVE FLEXIBILITY AND ERROR ORIENTED MOTIVATION SKILLS ON LIFE SATISFACTION Ss, 717-727
BİLİŞSEL ESNEKLİK VE HATA YÖNELİMLİ MOTİVASYON BECERİLERİNİN YAŞAM DOYUMUNU YORDAYICI ROLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan SAPSAĞLAM  
SOCIAL MEDIA AWARENESS AND USAGE IN PRESCHOOL CHILDREN Ss, 728-746
OKUL ÖNCESI DÖNEM ÇOCUKLARINDA SOSYAL MEDYA FARKINDALIĞI VE KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Uğur BAŞARMAK  
PURPOSES OF SOCIAL NETWORK USAGE AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS Ss, 747-766
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI

Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep DEMİRTAŞ , Subhan EKŞİOĞLU, Hatice SÖYLEMEZ  
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN FORMAL EDUCATION AND LIFELONG LEARNING ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS Ss, 767-791
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖRGÜN EĞİTİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ

Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN , Orhan MEDİKOĞLU  
AN INVESTIGATION OF TEST ANXIETY LEVEL IN 8-13 AGE STUDENTS: KAYSERİ PROVINCE SAMPLE Ss, 792-807
8-13 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR , Mürsel KENDİRCİ  
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' SCHOOL READINESS LEVELS Ss, 808-853
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Eliüşük BÜLBÜL , Serap YILMAZ ÖZELÇİ  
ADAPTATION OF STUDENT ENGAGEMENT IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY Ss, 854-871
OKULA BAĞLANMA ÖLÇEĞININ TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet MAZLUM , Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ, Sedat BAY  
MIGRATION AND TERORR PARADOX IN THE CASE STUDY OF MERSİN Ss, 872-886
MERSİN ÖRNEĞİNDE GÖÇ VE TERÖR PARADOKSU

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri