Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, Turkey
Antalya  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  |
DergiDosyalar/1796108975_2020 mart Jenerik.pdf


Betul TARHAN  
SELF-DIRECTED LEARNING: INVESTIGATING LEARNER BELIEFS

 39, Ss, 1-10

ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME: ÖĞRENEN İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2490
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ, Mehmet Saim AŞÇI  
THE ROLE OF COMMITMENT TO LEARNING IN THE EFFECT OF EVALUATION AND REWARDS ON PROJECT SUCCESS IN R&D TEAMS

 39, Ss, 11-22

AR-GE TAKIMLARINDA ÖĞRENMEYE BAĞLILIĞIN DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL İLE PROJE BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2605
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşen ALTINOK , Hamza KELEŞ  
THE IMPACT OF SERVICE LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ PERCEPTION OF GOOD CITIZENSHIP

 39, Ss, 23-52

HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN “İYİ VATANDAŞLIK” ALGILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2596
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Kemal YÖNTEM , Fatih ORDU  
DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING SELF-ASSESSMENT SCALE

 39, Ss, 69-91

IRAKSAK DÜŞÜNME ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2536
Summary | Abstract | Full Text |

Betül ÇATAL  
DEMOCRATIC PEACE THEORY AND INTERNATIONAL SECURITY: A CRITICAL PERSPECTIVE

 39, Ss, 118-135

ULUSLARARASI GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDE DEMOKRATİK BARIŞ TEORİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2485
Summary | Abstract | Full Text |

Elifcan CESUR , Kevser TOZDUMAN YARALI  
A QUALITATIVE VIEW TO CHILDREN’S PROBLEM SOLVING SKILLS

 39, Ss, 136-165

ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE NİTEL BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2495
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet SAYGIN  
THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW

 39, Ss, 203-223

THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2707
Summary | Abstract | Full Text |

Nihan YILMAZ , Sibel ERKAL  
AN INVESTIGATION OF THE AFFECTIVE TENDENCIES OF THE STAFF WORKING IN A UNIVERSITY TOWARDS THE ENVIRONMENT

 39, Ss, 224-244

BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇEVREYE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2705
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem KILINÇER , Mehtap AYDINER UYGUN  
EXAMINATION OF PROFESSIONAL MUSICIANS’ EXPERIENCES ABOUT THE STRATEGIES THAT CAN BE USED WHILE LEARNING PIANO MUSIC

 39, Ss, 245-277

PROFESYONEL MÜZİSYENLERİN PİYANO MÜZİĞİNİ ÖĞRENİRKEN KULLANILABİLECEK STRATEJİLER İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2651
Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN , Süleyman CAN, Berna AKCA, Erdil DURUKAN  
IDENTIFYING THE VIEWS OF THE SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS TAKING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION ABOUT TEACHING PRACTICUM COURSE REGARDING SEVERAL VARIABLES

 39, Ss, 278-297

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞİŞİK FAKTÖRLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2547
Summary | Abstract | Full Text |

Faruk DAYI  
FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT IN FIRMS: AN APPLICATION IN TEXTILE SECTOR

 39, Ss, 298-323

FİRMALARDA FİNANSAL GÜVENLİK YÖNETİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2642
Summary | Abstract | Full Text |

Tahire HÜSEYİNLİ , Farhad SULTANOV, Namık HÜSEYİNLİ  
AZERBAYCAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ANALİZİ

 39, Ss, 324-340

ANALYSIS OF THE CITIZENS OF AZERBAIJAN TURKISH TEXTILE AND APPAREL GOODS FROM THE PERSPECTIVE OF CUSTOMER SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2611
Summary | Abstract | Full Text |

Seçkin ARSLAN  
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TMS-38 KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLARDA SUNUM İLKELERİ

 39, Ss, 53-68

PRINCIPLES FOR PRESENTATION OF INTANGIBLE FIXED ASSETS IN FINANCIAL REPORTS WITHIN THE SCOPE OF TAS-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2706
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir EMİROĞLU  
CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITY AND RELIGION

 39, Ss, 92-117

SOSYAL KİMLİK İNŞASI VE DİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2699
Summary | Abstract | Full Text |

Fahri ÖZSUNGUR  
BLIND SPOTS OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP: CASE OF ADANA

 39, Ss, 166-202


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2702
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri