Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor


Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialNiyazi GÜMÜŞ , Gülzira ZHAXYGLOVA, Maiya MİRZABEKOVA  
USING TURKISH SOAP OPERAS (TV SERIES) AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL: A RESEARCH ON TURKISH SOAP OPERAS IN KAZAKHSTAN Ss, 390-407
TÜRK DİZİLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRK DİZİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Summary | Abstract | Full Text |

Sukran UCUS , İbrahim GAFA, İrem DEMİRBAŞ, Zeki YILDIZ, Kadir SÖNMEZ  
REVIEW OF THE ELIGIBILITY OF CHILDREN’S BOOKS TO THE CONGURITY OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULA (K1-K3) Ss, 408-441
ÇOCUK KİTAPLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Fadime SEÇGİN , Mehmet TATAN  
THE PHENOMENA OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: VIOLENCE EXPERIENCES OF A GROUP OF WOMEN LIVING IN WOMEN’S SHELTER Ss, 442-460
BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU: KADIN SIĞINMA EVİNDE YAŞAYAN BİR GRUP KADININ ŞİDDET DENEYİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Bayram TAY  
COMPARISON OF 2005 SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM AND 2017 SOCIAL STUDIES COURSE DRAFT CURRICULUM Ss, 461-487
2005 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2017 TASLAK SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Sezai ÖZTAŞ  
AHMET CEVDET PASHA'S HISTORIOGRAPHY AND HIS OPINIONS ON HISTORY EDUCATION AND HISTORY TEACHING Ss, 488-506
AHMET CEVDET PAŞA'NIN TARİHÇİLİK ANLAYIŞI VE TARİH EĞİTİMİ İLE TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Barış TOPTAŞ , Özlem KILINÇER  
STUDY ON DEVELOPMENT OF ATTITUDE SIZE FOR MANUFACTURING TRANSITION IN INSTRUMENT EDUCATION Ss, 507-530
ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE YAPMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Cumhur TÜRK , Hüseyin KALKAN, Bekir Yıldırım  
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TEACHING OF SEASONS: MODEL TRANSFORMATION Ss, 531-561
MEVSİMLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: MODEL DÖNÜŞÜMÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Gonca KEÇECİ , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN, Burcu ALAN  
SCIENCE FESTIVAL ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 562-575
BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Süheyla SARITAŞ  
AS MARKET SELLERS AND VILLAGERS , THE ASPECT OF WOMEN FROM THE SOCIO-ECONOMIC PERSPECTİVE Ss, 576-587
SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN PAZARCI-KÖYLÜ KADINLAR: BALIKESİR ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sibel CENGİZHAN  
THE EFFECT OF TEAM-GAME-TOURNAMENT TECHNIQUE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LONG-TERM RETENTION OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS AND STUDENTS’ OPINIONS Ss, 588-608
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TAKIM-OYUN-TURNUVA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA, ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Yavuz BOLAT , Musa Tarık TEKİN  
TRENDS IN RESEARCHS TRAINING OF GIFTED: A METHODOLOGICAL ANALYSIS Ss, 609-629
ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER: YÖNTEM BİLİMSEL BİR ANALİZ

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf Ekrem AKBAŞ  
GLOBAL TAX COMPETITION AND ITS REFLECTIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: TURKEY-EU ANALYSIS Ss, 630-641
KÜRESEL VERGİ REKABETİ VE YANSIMALARI: TÜRKİYE AB ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Eliüşük BÜLBÜL , Hüseyin IZGAR  
AN ANALYSIS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND HOPELESSNESS LEVELS FROM FAMILIES WİTH SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 641-661
ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN AİLELERİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

İlknur ÖZPINAR , Arzu AYDOĞAN YENMEZ, Seher MANDACI ŞAHİN  
PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS OF TURKIC ORIGIN AND SOLUTION PROPOSALS Ss, 662-679
TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ, Fatma Serab ONURSAL, Mustafa Emre CİVELEK, Nagehan UCA, Okşan KİBRİTCİ ARTAR  
ANALYSIS OF BUSINESS POSITIONS REQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCE CERTIFICATES IN CIVIL AVIATION Ss, 680-712
SİVİL HAVACILIKTA YETERLİLİK BELGESİ GEREKTİREN İŞ POZİSYONLARININ ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer OBUZ  
ON SOME LETTERS AND TELEGRAMS SENT TO ADNAN MENDERES: STOP Ss, 713-729
ADNAN MENDERESE GÖNDERİLEN BAZI MEKTUP VE TELGRAFLAR ÜZERİNE: STOP

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Faruk SÖNMEZ , Emrullah KARATEKİN  
REVIEW THE ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUES IN SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM Ss, 730-755
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROĞRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emine KARASU AVCI  
THE VIEWS ABOUT THE GRADUATE PROGRAM OF SOCIAL STUDIES TEACHING OF THE CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES TEACHER Ss, 756-786
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri