Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAslı AVCI AKÇALI Ebru Demircioğlu  
EVALUATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT TEACHING PRACTICE COURSES Ss, 1-23
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Aslı SARIŞAN TUNGAÇ , Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULDIŞI (OUTDOOR) EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ1 Ss, 24-42
SCIENCE TEACHERS’ VIEWS TOWARDS OUTDOOR EDUCATION: MERSIN SAMPLE

Summary | Abstract | Full Text |

Güneş SALI  
Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Beş Yaş Grubu İçin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması Ss, 43-61
Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Beş Yaş Grubu İçin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ÖZBAŞ , Sinan YALÇIN  
OKUL MÜDÜRLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI KONUSUNDA PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ Ss, 62-77
THE VIEWS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELLORS ON THE PERFORMANCES OF SCHOOL PRINCIPALS IN THE MANAGEMENT OF GUIDANCE SERVICES

Summary | Abstract | Full Text |

Duygu TURAN  
TOPLUM ve İNANÇ HARİTASI: ABD PORTLAND ŞEHRİ ÖRNEĞİ Ss, 78-96
Community and Belief: Sample of City of Portland, USA

Summary | Abstract | Full Text |

Bahattin DEMİRTAŞ  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEMİRYOLU SİYASETİNİN MALATYA DURAĞI Ss, 97-110
THE MALATYA STATION OF THE RAILROAD POLICY IN THE REPUBLICAN PERIOD

Summary | Abstract | Full Text |

Nihat ÇALIŞKAN , Osman YALÇIN, Mehmet AYDIN, Ali AYIK  
BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ss, 111-125
A STUDY ON DEFINING SMART PHONE ADDICTION LEVEL OF PROSPECTIVE TEACHERS OF CEIT

Summary | Abstract | Full Text |

Ubeydullah SEZİKLİ  
FİHRİST BİR ESER: MURAD-NÂME’DE MÛSİKÎ Ss, 126-149
AN INDEX: MUSIC IN MURAD-NÂME

Summary | Abstract | Full Text |

Vedat AVCİ  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE ADAKLI İLÇESİNİN (BİNGÖL) HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ Ss, 150-175
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF ADAKLI DISTRICT (BINGÖL) BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)

Summary | Abstract | Full Text |

Nuran TUNCER , Ayşe Belgin AKSOY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TARAFLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ANALİZ Ss, 176-202
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS AND PARENTS IN TERMS OF PARTIES: A QUANTITIVE ANALYSIS

Summary | Abstract | Full Text |

M. Serhat ÖZTÜRK , Oya HAZER  
EMEKLİLİKTE FİNANSAL TATMİN VE YAŞAM TATMİNİ Ss, 203-219
FINANCIAL SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION IN RETIREMENT

Summary | Abstract | Full Text |

Emre TOPRAK , Levent YAKAR  
SBS 2011 TÜRKÇE ALT TESTİNDEKİ MADDELERİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Ss, 220-231
ANALYSIS OF SBS 2011 TURKISH SUBTEST ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING BY DIFFERENT METHODS

Summary | Abstract | Full Text |

Remzi CAN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜLÜ ANLAMI BULMA BECERİLERİ ile ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 232-243
IMPLIED MEANING COMPREHENSION SKILLS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THESE SKILLS AND THEIR CRITICAL READING SELF-COMPETENCE PERCEPTIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Yüksel SIVACI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ İLE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Ss, 244-255
EXAMINING PRIMARY EDUCATION SENIOR STUDENTS’ FIELD KNOWLEDGE COMPETENCE AND ATTITUDES TOWARDS MATHEMATIC: A COMPARATIVE RESEARCH

Summary | Abstract | Full Text |

Serkan ARIKAN  
TIMSS 2011 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ EV ÖDEVİ VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 256-276
THE RELATIONSHIP BETWEEN HOMEWORK AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT IN TURKEY ACCORDING TO TIMSS 2011

Summary | Abstract | Full Text |

Sinan YALÇIN , Mustafa YILMAZ, Yavuz KARAKAYA  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSLERİNE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ Ss, 277-289
STUDY INTO THE PERSPECTIVES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS OVER GUIDANCE AND COUNSELING SERVICES

Summary | Abstract | Full Text |

Sercan DEMİRGÜNEŞ  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜK SIKLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 290-302
A RESEARCH OF 5th, 6th, 7th AND 8th-GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOKS ON THE BASIS OF VOCABULARY TEACHING AND WORD FREQUENCIES

Summary | Abstract | Full Text |

Hazal BÜYÜKOĞLU , Gökhan POLAT  
ÖĞRENCİ LİDERLİĞİ UYGULAMALARI ÖLÇEĞİ: TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLAMA, DİL GEÇERLİĞİ VE FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ Ss, 303-317
STUDENT LEADERSHIP PRACTICES INVENTORY: ADAPTATION FOR TURKISH CULTURE, LANGUAGE VALIDITY AND EXAMINATION OF FACTOR ANALYSIS

Summary | Abstract | Full Text |

Banu MUSTAN DÖNMEZ , Mehmet KURTULUŞ  
“LUIGI RUSSOLO FÜTÜRİZMİ”NİN İDEOLOJİK ve ÜSLUPSAL TEMELLERİ Ss, 318-332
IDEOLOGICAL AND STYLISTIC BASES of “LUIGI RUSSOLO’S FUTURISM”

Summary | Abstract | Full Text |

Serap UZUNER YURT , Elif AKTAŞ  
DİLİN İŞLEVLERİ VE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN PEPEE Ss, 333-345
PEPEE IN TERMS OF FUNCTION OF THE LANGUAGE AND VOCABULARY

Summary | Abstract | Full Text |

Alper KAŞKAYA , Ziya SELÇUK  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL VE ÖĞRETMEN İÇERİKLİ SİNEMA FİLMLERİNİ OKUMA BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 346-372
TEACHER CANDIDATES RECEPTION FOR SCHOOL AND TEACHER THEMED FILMS

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan YAVUZ  
OTOMOBİL ALIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ETKİSİ ve ÖTV BİLİNCİ Ss, 373-389
THE EFFECT OF EXCISE DUTY ON NEW CAR AND EXCISE DUTY CONSCIOUSNESS

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri