Current Issue


Editor

Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr,TURKEY


Co-Editor
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY

Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Cennet ŞANLI  
MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİSİ TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 43, Ss, 1-18

DEVELOPING A SPATIAL THINKING ABILITY TEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2858
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Yaşar KAZU , Hüseyin ÇAM  
INVESTIGATION OF POSTGRADUATE STUDIES ON EDUCATION PROGRAM: A CONTENT ANALYSIS

 43, Ss, 19-32

EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALAR: İÇERİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2812
Summary | Abstract | Full Text |

Ertuğrul TALU  
ERGENLERİN, ERGENLİK DÖNEMİNE İLİŞKİN ALGILARINA METAFORİK BİR BAKIŞ

 43, Ss, 33-46

A METAPHORİCAL OVERVIEW OF ADOLESCENT PERCEPTİONS OF ADOLESCENT PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2855
Summary | Abstract | Full Text |

Nagihan İmer Çetin , Serkan Timur, Huriye Pehlivan  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE “VİRÜS” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

 43, Ss, 47-59

INVESTIGATION OF THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF SCIENCE TEACHERS TOWARDS THE "VIRUS" CONCEPT IN THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2864
Summary | Abstract | Full Text |

YEŞİM KARAÇ ÖCAL , Bekir Barış CİHAN, Ebru ARAÇ ILGAR  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SPORTİF DİJİTAL OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

 43, Ss, 60-74

EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS RELATED TO SPORTIVE DIGITAL GAME CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2809
Summary | Abstract | Full Text |

Mehtap ÇİFÇİ , Mustafa ERSOY  
PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 43, Ss, 75-87

TENDENCIES OF STUDIES CARRIED OUT IN THE FIELD OF EDUCATION DURING THE PANDEMIC: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2860
Summary | Abstract | Full Text |

Çağlayan YILMAZ -  
DOĞAL DİLLERDEKİ İŞARETLEME SÜRECİNE BİLGİ KURAMI AÇISINDAN BAKIŞ (TÜRKÇE ÖRNEĞİNDE)

 43, Ss, 88-113

AN INSIGHT INTO THE CODING PROCESS IN THE NATURAL LANGUAGES IN TERMS OF THE INFORMATION THEORY (IN THE EXAMPLE OF TURKISH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2836
Summary | Abstract | Full Text |

AHMET BOZAK  
INSTRUCTIONAL REVERSE MENTORING A PRACTICE PROPOSAL for TEACHERS UNDERSTANDING the Z and ALPHA GENERATIONS LEARNING PERSPECTIVES

 43, Ss, 114-142

ÖĞRETİMSEL TERSİNE MENTORLUK ÖĞRETMENLERİN Z ve ALFA KUŞAKLARININ ÖĞRENME PERSPEKTİFLERİNİ ANLAMALARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2877
Summary | Abstract | Full Text |

DİDEM GÜVEN  
KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI ve DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE BİR BAKIŞ

 43, Ss, 143-161

AN OVERVIEW INCLUSION PRACTICES and SUPPORT SPECIAL EDUCATION SERVICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2878
Summary | Abstract | Full Text |

Elif Güneş , Mohtaram Nasirinik, Gülşah Çelik Başok  
THE INVESTIGATION OF THE KITCHEN SPACE IN IRANIAN HOUSES IN RESPECT TO THE CASE OF PRIVACY

 43, Ss, 162-181

İRAN KONUTLARINDA MUTFAK MEKÂNININ MAHREMİYET OLGUSU ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2868
Summary | Abstract | Full Text |