Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


39 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, Turkey

Co-Editor


Antalya  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Betul TARHAN  
SELF-DIRECTED LEARNING: INVESTIGATING LEARNER BELIEFS Ss, 1-10
ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME: ÖĞRENEN İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ, Mehmet Saim AŞÇI  
THE ROLE OF COMMITMENT TO LEARNING IN THE EFFECT OF EVALUATION AND REWARDS ON PROJECT SUCCESS IN R&D TEAMS Ss, 11-22
AR-GE TAKIMLARINDA ÖĞRENMEYE BAĞLILIĞIN DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL İLE PROJE BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİDEKİ ROLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşen ALTINOK , Hamza KELEŞ  
THE IMPACT OF SERVICE LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ PERCEPTION OF GOOD CITIZENSHIP Ss, 23-52
HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN “İYİ VATANDAŞLIK” ALGILARINA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Kemal YÖNTEM , Fatih ORDU  
DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING SELF-ASSESSMENT SCALE Ss, 69-91
IRAKSAK DÜŞÜNME ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Betül ÇATAL  
DEMOCRATIC PEACE THEORY AND INTERNATIONAL SECURITY: A CRITICAL PERSPECTIVE Ss, 118-135
ULUSLARARASI GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDE DEMOKRATİK BARIŞ TEORİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Elifcan CESUR , Kevser TOZDUMAN YARALI  
A QUALITATIVE VIEW TO CHILDREN’S PROBLEM SOLVING SKILLS Ss, 136-165
ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE NİTEL BİR BAKIŞ

Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet SAYGIN  
THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW Ss, 203-223
THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW

Summary | Abstract | Full Text |

Nihan YILMAZ , Sibel ERKAL  
AN INVESTIGATION OF THE AFFECTIVE TENDENCIES OF THE STAFF WORKING IN A UNIVERSITY TOWARDS THE ENVIRONMENT Ss, 224-244
BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇEVREYE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem KILINÇER , Mehtap AYDINER UYGUN  
EXAMINATION OF PROFESSIONAL MUSICIANS’ EXPERIENCES ABOUT THE STRATEGIES THAT CAN BE USED WHILE LEARNING PIANO MUSIC Ss, 245-277
PROFESYONEL MÜZİSYENLERİN PİYANO MÜZİĞİNİ ÖĞRENİRKEN KULLANILABİLECEK STRATEJİLER İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN , Süleyman CAN, Berna AKCA, Erdil DURUKAN  
IDENTIFYING THE VIEWS OF THE SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS TAKING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION ABOUT TEACHING PRACTICUM COURSE REGARDING SEVERAL VARIABLES Ss, 278-297
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞİŞİK FAKTÖRLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk DAYI  
FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT IN FIRMS: AN APPLICATION IN TEXTILE SECTOR Ss, 298-323
FİRMALARDA FİNANSAL GÜVENLİK YÖNETİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Tahire HÜSEYİNLİ , Farhad SULTANOV, Namık HÜSEYİNLİ  
AZERBAYCAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ANALİZİ Ss, 324-340
ANALYSIS OF THE CITIZENS OF AZERBAIJAN TURKISH TEXTILE AND APPAREL GOODS FROM THE PERSPECTIVE OF CUSTOMER SATISFACTION

Summary | Abstract | Full Text |

Seçkin ARSLAN  
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TMS-38 KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLARDA SUNUM İLKELERİ Ss, 53-68
PRINCIPLES FOR PRESENTATION OF INTANGIBLE FIXED ASSETS IN FINANCIAL REPORTS WITHIN THE SCOPE OF TAS-38

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir EMİROĞLU  
CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITY AND RELIGION Ss, 92-117
SOSYAL KİMLİK İNŞASI VE DİN

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri ÖZSUNGUR  
BLIND SPOTS OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP: CASE OF ADANA Ss, 166-202


Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri