Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Fatma Ahsen TURAN  
AVRUPA’DA YAŞAYAN HALK ŞAİRLERİMİZİN DİLİNDEN GURBET ve SONUÇLARI Ss, 1-28
THE CONCEPT OF GURBET (ABSENCE FROM HOME) AND ITS CONSEQUENCES FROM THE VIEWPOINT OF MINSTRELS LIVING IN EUROPE

Summary | Abstract | Full Text |

Tülin BAYRAKTAR Prof. Dr. Yılmaz Özkan  
İNFAZ ve KORUMA MEMURLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KOCAELİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ Ss, 172-186
DEFINING THE BURNOUT LEVELS OF CORRECTIONAL OFFICERS: THE EXAMPLE OF KOCAELİ OPEN PRISON

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet BİLGİN  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİ Ss, 187-198
COUNSELING STUDENTS WORK VALUES

Summary | Abstract | Full Text |

Tekin ÇELİKKAYA , İhsan KOÇ  
SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ Ss, 199-222
QUALIFICATIONS OF CLASS AND SOCIAL STUDIES TEACHERS RELATED TO DRAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Önder BALTACI  
EVLİ BİREYLERİN “AİLE” VE “EVLİLİK” KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARINI BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 223-243
THE EVALUATION OF MARRIED INDIVIDUALS’ METAPHOR PERCEPTION TOWARDS THE CONCEPTS “FAMILY” AND “MARRIAGE” IN TERMS OF THE ATTACHMENT STYLES

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan SAPSAĞLAM , Esra ÖMEROĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİNE YER VERME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 244-264
DETERMINATION OF VALUE CONTENT OF EDUCATION PROGRAMS DESIGNATED BY PRESCHOOL TEACHERS

Summary | Abstract | Full Text |

Kübra AŞAN , Meryem AKOĞLAN KOZAK  
POSTMODERN TURİST DENEYİMİ VE BİSİKLET TURİZMİ Ss, 265-288
POSTMODERN TOURIST EXPERIENCE AND BICYCLE TOURISM

Summary | Abstract | Full Text |

Erol KAPLUHAN -  
NÜKLEER ENERJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR: TORYUM VE ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI Ss, 29-47
NEW APPROACHES IN NUCLEAR ENERGY: THORIUM AND USE OF ENERGY RESOURCE

Summary | Abstract | Full Text |

Ayla ARSEVEN , Burcu MOROĞLU, Ebru ALDIĞ  
TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Ss, 48-66
EXAMINATION of PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE TEACHERS and TURKISH LANGUAGE and LITERATURE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS

Summary | Abstract | Full Text |

Adem BELDAĞ , Ahmet NALÇACI  
İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 67-81
TEACHER VIEWS ON EARNING THE VALUES IN ELEMENTARY SCHOOL 4TH AND 5TH GRADES SOCIAL STUDIES COURSE

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet BALANTEKİN , Mehmet Suat Bal  
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILIŞ DÖNEMİNİN HAYIRSEVER VEZİRİ SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ (H.644-687/M.1246-1288) Ss, 82-104
BENEFICENT SELJUKIAN VIZIER SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ IN THE DECL İNE PERIOD OF TURKISH SELJUK STATE (H.644-687/M.1246-1288.)

Summary | Abstract | Full Text |

Efdal AS  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SIHHİYE DAİRESİ REİSİ VE ORDU SIHHİYE MÜFETTİŞ-İ UMUMİSİ SÜLEYMAN NUMAN PAŞA (1868 – 1925)’NIN HAYATI VE ASKERÎ FAALİYETLERİ Ss, 105-120
SULEIMAN NUMAN PASHA (1868-1925) ; HEAD OF THE MEDICAL DEPARTMENT OF THE FIRST WORLD WAR AND GENERAL INSPECTORATES OF THE ARMY MEDICAL DEPARTMENT (HIS LIFE AND MILITARY ACTIVITIES)

Summary | Abstract | Full Text |

Murat BAŞ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE AKILLI TAHTALARI KULLANIMI Ss, 121-135
THE USING OF IWBS IN MATHEMATICS CLASSROOMS BY PRIMARY SCHOOL TEACHER

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa YAĞCI , Murat IŞIK  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 136-148
EXAMANING FREQUENCY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ USE OF INTERNET AND SOCIAL NETWORKS

Summary | Abstract | Full Text |

Osman Kubilay GÜL  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SİVAS KONSOLOSLUĞU RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYIL SONLARINDA SİVAS VE HAVALİSİNDE EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT (1887-1893) Ss, 149-171
ECONOMIC AND SOCIAL LIFE IN SİVAS AND IN THE NEIGHBOURHOOD AT THE END OF THE 19TH CENTURY ACCORDING TO THE REPORTS BY SİVAS CONSULATE OF UNITED STATES OF AMERICA (1887-1893)

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri