Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUTADGU BİLİG’DE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN SÖZLER
(WORDS ABOUT LISTENING AND SPEAKING SKILLS IN KUTADGU BILIG )

Author : Akif Arslan    
Type :
Printing Year : 3
Number : 7
Page : 1-16


Summary
Konuşma ve dinleme insanların iş, aile ve toplumdaki başarısı yanında okuma ve yazma becerilerini de önemli düzeyde etkileyebilmesi yönüyle Türk eğitim sisteminde üzerinde önemle durulan iki dil becerisidir. Bu önemlerinden dolayı bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılarak Kutadgu Bilig’deki konuşma ve dinleme becerilerine ilişkin sözler tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda Kutadgu Bilig’de “Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle; binlerce söz düğümünü bu bir sözde çöz.”; “Çok söylemekle insan âlim olmaz; çok dinlemekle âlim baş köşeyi bulur.” “Bil ki ancak iki türlü insan konuşmaz: biri bilgisiz, biri de dilsiz.”; “Sözü çok söyledin, dikkat et, tazeliğini kaybetmesin; çok sözden insan usanır.”; “Her sözü dinle, ancak lüzumlu olanı al; lüzumsuz olan sözleri orada bırak.” gibi dinleme ve konuşma eğitiminde kullanılabilecek birçok özlü sözün olduğu ve bu sözlerden hareketle konuşma ve dinleme eğitimine ilişkin çeşitli kurallara ulaşılabileceği belirlenmiştir.

Keywords
Kutadgu Bilig, konuşma ve dinleme becerisi

Abstract
Speaking and listening are two skills essentially focused on in Turkish education system as they are capable to influence essentially the reading and writing skills in addition to success in work, family and society. Because of this importance in this study words about speaking and listening skills in Kutadgu Bilig have been discovered by means of document survey method. At the end of study it has been discovered that there are many statements in Kutadgu Bilig that can be used in listening and speaking teaching such as: “Don’t say a word much but on time and little, setle thousands of words in one word.”; “One cannot get master by talking much but listening much master becomes number one.”; “Do know that two types of person do not speak: one who does not know and the one who is deaf mute.”; “You said it too much, be careful, it should keep its freshness, too much talk bores people.”; “Listen to every single word but take the necessary ones only, leave the unnecessary ones there.” and from these words, it is stated that several rules may be elicited for speaking and listening teaching.

Keywords
Kutadgu Bilig, speaking and listening skills

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri