Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAHÇİVAN'DA TUNÇ VE DEMIR ÇAĞINDA KIL KAPLARIN YAPILMASI
(THE BRONZE-EARLY IRON AGE OF NAKHCHIVAN CORRECTED )

Author : Toğrul Halilov    
Type :
Printing Year : 3
Number : 9
Page : 34-39


Summary
Makalede M.Ö. IV-I bin yıllarda kil kabların yapılması öğrenilmiştir. Belirlenmişdir ki, seramikçilig Nahçivan'ın en eski sanat alanıdır. Bu dönemde Azerbaycan'ın diğer ilçeleri gibi Nahçivan da önemli sanat merkezi olmuştur. Seramik ürünleri boyutu, biçimi, üzerindeki desenleri, yapıldığı malzeme ve teknolojisine göre bir-birinden farklıdır. Nahçivan seramikçiglerinin yapmış olduğu kil kaplar sofra ve ya mutfak seramigi olmak üzre iki gruba ayrıliyor. Şunların benzerleri Güney Kafkasya ve Ortadoğu'daki aynı çağın yapılarında, Urmiye Havzası ve Doğu Anadolu'nun arkeolojik materiallarında bulunmuştur.

Keywords
Nahçivan, Ortadoğu, Urmiye, Doğu Anadolu

Abstract
The article studies the corrected in IV-I millenniums B.C. It was defined that pottery wasone of the ancient craftsmanship areas in Nakhichivan. At that time Nakhichivan, as well as the other regions of Azerbaijan, was an important centre of craftsmanship. The pottery products differed from one another in their size, shape, ornaments on them, the material the were made of and the technology. The pottery products made by Nakhichivan potters were divided into two groups-welfare and kitchen ceramics. Their similar monuments in the South Caucasus and the Middle East in the same period, the archaeological materials found in the Urmia basin and Eastern Anatolia.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Nakhichivan, Near East, Urmia, Eastern Anatolia

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri