Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF LEVEL OF REFLECTION OF VALUES WHICH SOCIAL STUDIES CURRICULUM DEFINES IN THE 6TH GRADE SOCIAL STUDIES COURSE BOOKS )

Author : Yavuz TOPKAYA  , Halil TOKCAN  
Type :
Printing Year : 4
Number : 10
Page : 33-43


Summary
Bu çalışma, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan “Bilimsellik”, “Doğal çevreye duyarlık”, “Kültürel mirasa duyarlık”, “Sorumluluk”, “Yardımseverlik”, “Hak ve özgürlüklere saygı” ve “Çalışkanlık” değerlerinin 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıma düzeylerini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi ve özel yayınevi tarafından basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Çalışmada bu amaçla tarama ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda özel yayınevi tafrandan basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında öğretim programının belirlediği yedi değer toplamda 125 kez yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı yayınevi tarafından basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında ise toplamda 44 kez yer verildiği görülmüştür.

Keywords
Değer, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

Abstract
This study aims to reveal reflection level of values such as “Scientific”, Sensibility to natural environment”, Sensibility to the cultural heritage”, “Responsibility”, “Altruism”, “Respect for rights and freedoms” and “Diligence” to the 6th grade social studies course books. The Course Books printed by the Ministry of National Education Publish and Private Publish were examined. In the study document analysis were employed. As a result of the analysis, while the values were included 128 times in the 6th grade social studies course books published by the private press, they were included 44 times in the course books published by the Ministry of National Education.

Keywords
Value, Social Studies Curriculum, Social Studies Course Books

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri