Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uçuşlar Lüks Mal Olmaktan Çıkıyor mu? Türk Havayolları Ulaştırmasının Ürününün Esneklikleri Üzerine Bir Değerlendirme
(Are Flights Becoming Non-Luxury Commodity? An Evaluation on the Elasticities of the Product of the Turkish Air Transportation )

Author : Onur TUTULMAZ    
Type :
Printing Year : 4
Number : 12
Page : 1-26


Summary
Havayolu ulaştırması, geçen yüzyılın ikinci yarısında ulaştırmanın yapısını değiştirecek bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıda, önemli serbestleştirme açılımlarıyla hayata geçirilen rekabetçi ortamda ayakta kalan havayolu işletmelerinin başarısı önemlidir. Bu değişim içerisinde, sektörün ürününün de mikroekonomik özelliklerinin ve esnekliklerinin değişerek, örneğin ürünün artık bir lüks mal olmaktan çıktığı konusu tartışılmaktadır. Bu durum, Türk havayolu ulaştırması için önemli değişikliklerin olduğu 2001 krizi sonrası dönem için bir Türkiye uygulamasıyla sınanmaktadır. Çalışmamız, esneklik değerlerinde birim değerlerin altına inecek değişimlere rastlamamış, tam tersine fiyat ve gelir esnekliklerinin hala birim değerin üzerinde ve esnek bölgede olduğu saptamalarına ulaşmıştır. Bu durum, çalışmamızda Türk havayolu ulaştırması sektörüne yönelik yapılan genel analizle uyumlu olup, sektördeki global gelişmelerin Türkiye’ye yansımasında gecikmeler yaşandığı sonucunu desteklemektedir.

Keywords
Ulaştırma ekonomisi, Talep Esnekliği, Türkiye, Havayolu Ulaştırması, Lüks mallar. R40, L93, C93.

Abstract
Air transportation sector has achieved an impressive success changing the structure of the tranportation permenantly in the second half of the last century. Important elements of this success are its getting through structural changes by the means of important liberalization process and also the success of the airline companies elected as best ones through the competition of economical competitiveness. In the literature, there is a argument over the change of the microeconomical properties of the sectoral product while the sector is changing structurally. For example, it is being proposed that the air transportation can not be classified as luxury commodity. Our study analyze that allegation by using Turkey case application for an important after-crisis period. Our study, however, did not find any supporting proof for the allegation. In contrast, this study found the price and income elasticities of the product stay higher than the unity, i.e. in elastic region. The finding of the results of Turkey application is compatible with the result of the general analysis of the Turkish air transportation sector. According to these results the effects of the global developments take some time to come into effect in the local sector. Therefore it is possible to evaluate that the studied period is early for Turkish air transportation to have a structural change in its product.

Keywords
Transportation economics, Demand Elasticity, Turkey, Air Transportation, Luxury goods. R40, L93, C93

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri