Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMERİKA VE AVRUPA’DA MESLEK/KARİYER DANIŞMANLIĞI (AMERİKA, ALMANYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
(VOCATIONAL/CAREER COUNSELLING IN THE USA AND EUROPE (THE CASES OF THE USA, GERMANY AND TURKEY) )

Author : Cengiz ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 87-98


Summary
Bu çalışmanın amacı, Amerika, Almanya ve Türkiye’de meslek/kariyer danışmanlığı hizmetlerinin tarihsel perspektif içinde gelişimini incelemek ve karşılaştırmalar yapmaktır. Çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli geçmişte veya halen var olan bir durumu değiştirmeden olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Diğer bir deyişle, araştırma çoğunlukla ikincil verilere dayalı olarak geçekleştirilmiştir. İkincil verilerle; daha önce başka kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş her tür yayın, istatistik, dokümantasyon, mevzuat, kurumsal yapılanmalar, model ve uygulamalarla ilgili yayınlar, raporlar vb. veriler kastedilmektedir. Sonuç olarak, rehberlik hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde 1900’lü yılların başında Frank Parsons’ın çalışmalarıyla başladığı söylenebilir. Bu tarihten itibaren Amerika meslek/kariyer danışmanlığı hizmetleri konusunda her zaman hem kuramsal hem de örgütsel gelişmeler bakımında öncülük ettiği söylenebilir. Avrupa ülkelerindeki özellikle Almanya ve İsviçre’deki gelişmeler Türkiye’den önde olmakla birlikte, Amerika’ya göre geri ve farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Son dönemde Türkiye’de Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde alınan proje destekleri ile meslek/kariyer danışması hizmetlerin rotası, Amerika’dan Avrupa’ya yönelmiş durumdadır.

Keywords
Meslek/Kariyer Danışmanlığı, Türkiye, Amerika, Almanya.

Abstract
This study aims to examine the development of vocational/career counselling services in the USA, Germany and Turkey from a historical point of view and to make comparisons between them. The study is a descriptive one based on the screening model. The screening model is a research approach aiming to describe a past or present situation much the same without changing it. In other words, our study is mainly based on secondary data, namely all sorts of publication, reports, statistics, documentation, legislation, institutional structuring, models, and applications done by other people or institutions. In conclusion, it can be said that guidance services started with the works of Frank Parsons in the United States of America in the early 1900s. From that date on, the USA has pioneered in the field of vocational/career counselling in terms of both theoretical and organisational development. Although the field’s development in Europe, particularly in Germany and Switzerland, is ahead of Turkey, it falls behind and involves different practices than in the USA. Recently, the vocational/career counselling services in Turkey have gravitated from the USA towards Europe owing to the project supports Turkey has obtained in the EU integration process.

Keywords
Vocational/Career Counselling, Turkey, United States of America, Germany.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri