Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS'COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY )

Author : Binnaz KIRAN ESEN  , H. Duygu Akçay Özcan  
Type :
Printing Year : 7
Number : 24
Page : 1-10


Summary
Bu araştırmada, ergenlerin bilişsel esneklik düzeyleri ve cinsiyetlerine göre özyeterliklerinin değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Mersin ilinde yaşayan 14-18 yaş arası ergenlerden oluşan 563 kız ve 472 erkek olmak üzere toplam 1035 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Bilişsel Esneklik Ölçeği” (BEÖ), ‘Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği’ ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı yardımıyla çift yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; ergenlerin bilişsel esneklikleri arttıkça akademik, sosyal, duygusal ve genel özyeterlilikleri de artmakta olduğu görülmüştür. Cinsiyetleri farklı ergenlerin genel, akademik, sosyal özyeterlikleri açısından kızlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur, ancak duygusal özyeterlik açısından bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords
Bilişsel Esneklik, Özyeterlik, Ergenlik

Abstract
In this study , adolescents according to cognitive flexibility levels and whether their self-efficacy change according to their gender is explored , the sample of the survey is consist of 14-18 years old adolescents . 513 of them are girls and 472 are boys. Total students are 1035. Datas have been achieved by " Cognitive Flexibility Scale" (BEÖ), " Personal Information and Competence Expectancy Scale in Adolescents Form". Datas which were obtained from the research result were evaluated with the help of SPSS package program a two-way analysis of variance 20.0 (ANOVA) . As a result , the greater cognitive flexibility of adolescents , academic, social , emotional and general self efficancy increase more . In this study we see significant differences in favor of girls between different gendered adolescents , but no differences were seen in terms of emotional self efficacy.

Keywords
Cognitive flexibility, Self-efficacy, Adolescents

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri