Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN SİYASAL KİMLİK OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜNDEN GELECEĞİN SİYASAL DOKUSUNA MESAJLAR
(THE MESSAGES TO THE FUTURE POLITICAL FABRIC FROM THE UNION AND PROGRESS’ EFFORTS TO FORM A POLITICAL IDENTITY )

Author : Bülent KARA    
Type :
Printing Year : 7
Number : 24
Page : 50-74


Summary
Kuruluşundan kısa bir süre sonra kozmopolit etnik kimlik ve dinsel farklılıkları bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti, bu farklılıkları adeta bir zenginliğe dönüştürmüştür. Geniş bir coğrafyada ve uzun bir süre yaşama fırsatı bulan Osmanlı Devleti bu yönüyle gerek Türk tarihi gerekse Avrupa tarihi için önem teşkil etmiştir. “Yeni Osmanlılar” hareketiyle ivme kazanan çağdaşlaşma; ulus, özgürlük, kamuoyu, parlamento, halka karşı sorumlu yönetim, siyasal özgürlük, salt özgürlük ve vatan gibi yeni değerler bir yandan devletin bekasını temin amacına yönelirken bir yandan da mevcut devletten ayrılmanın yolunu açmıştır. Sened-i İttifak ile başlayıp Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın ilanıyla hız kazanan “Çağdaşlaşma” nihayetinde Meşrutiyet dönemlerinin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. II. Meşrutiyet döneminin biraz özgürlükçü ve birazda “çorap söküğü”, “ipin ucunu kaçırma” ortamında neşet eden siyasi partiler; oluşumlarıyla, isimleriyle, programlarıyla Türk siyasi hayatının renklerini oluşturduğu kadar geleceğin sancılarını ve acılarını da bünyesinde barındırma hususiyetini taşımaktadır. Bu makalenin konusu, II. Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren partilerden birisi olan İttihat ve Terakki’yi ana konu olarak ele alıp Beyanname ve parti programı üzerinden tahlil etmektir. Yukarıda bahsi geçen yaklaşımın nihai hedefi siyasal devrimin gelecek günlerin siyasal dokusuna dair işaretlerini, toplumsal birlik-beraberlik ya da ulus- devlet, cumhuriyetçi-lâik devlet anlayışına yönelişin siyasal temellerini ortaya koymaktır.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Osmanlı Güç Dernekleri, Türk Gücü Cemiyeti, Mustafa Kemal Paşa

Abstract
The Ottoman Empire embodied a cosmopolitan structure of different ethnic and religious identities from its beginning and managed to transform these differences into a source of richness. Having lived on a wide area for a long time, the Ottoman Empire became important for both Turkish and European history. Ottoman modernization gained momentum with the movement of Young Ottomans. During this process, such new values as nation, homeland, public opinion, parliament, responsible administration, political freedom etc. aimed at the survival of the state on the one hand and paved the way for severing ties with the present state on the other hand. The modernization process started with the Sened-i İttifak (Charter of Alliance), gained momentum with the imperial edicts of Tanzimat (Reorganization) and Islahat (Reform), and finally led to the two constitutionalist eras. Several political parties emerged in the partly libertarian Second Constitutionalist Era, partly in a way “to miss the thread” “in rapid succession”. Those parties not only encoloured the Turkish political life with their names, types of organization and programmes but also incorporated the pains and grieves of the future. This paper aims to analyze the manifesto and programme of İttihad ve Terakki (Union and Progress) , oen of the political parties active in the Second Constitutionalist Era. In this way, the paper tries to reveal the signs from this political revolution for the political fabric of the future and political grounds of the orientation towards the understanding of social unity, nation-state, and republican-secular state.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Ottoman Force Association, Turkish Force Society, Mustafa Kemal Pasha

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri