Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I: ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU
(PROSPECTIVE GEOGRAPHY TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE GEOGRAPHY PROFESSION I: INTELLECTUAL FEATURES AND EMPLOYMENT STATUS )

Author : Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ  , Yurdal DİKMENLİ  
Type :
Printing Year : 7
Number : 24
Page : 75-98


Summary
Bu çalışma coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacı algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının taşıdığı zihinsel özellikler ve çalışma durumuna ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Coğrafya öğretmenliği bölümünde okuyan 74 coğrafya öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışma nitel araştırma modelindedir. Toplanan dokümanlar içerik analizi yöntemiyle tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacının taşıdığı zihinsel özelliklere ilişkin algıları taşıdığı kişiliksel özellik, düşünme biçimi, coğrafi ilkeler ve zekâ tipleri olmak üzere dört kategoride toplanmıştır. Coğrafya öğretmen adayları coğrafyacının yaptığı aktivitelere ilişkin algıları arazi çalışma aktiviteleri, coğrafi sorgulama aktiviteleri, kişisel gelişim aktiviteleri, harita aktiviteleri, grafik ve diyagram aktiviteleri ve eğitsel aktiviteler olmak üzere altı kategoride toplanmıştır. Coğrafyacının çalışma mekânına ilişkin ilk üç sırada doğa ve insanın birlikte olduğu her mekân, bütün dünya ve mekân sınırlandırılamaz şeklinde görüş bildirmişlerdir. Coğrafya öğretmen adayları coğrafyacının kullandığı objeler arasında sırasıyla haritalar, küre, pusula, bilgisayar, atlas, fotoğraf makinesi, jeolog çekici gibi malzemeleri saymışlardır. Aday coğrafya öğretmenlerinin yaklaşık yarısı coğrafyacıların çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir saati yok her zaman çalışabilir derken, mutluluklarına ilişkin %63,5'i coğrafyacıların mutlu olduklarını belirtmişlerdir.

Keywords
Coğrafya eğitimi, coğrafyacı algısı, coğrafya öğretmeni adayları, zihinsel özellikler, çalışmadurumu

Abstract
This study aims to investigate geographer perceptions of geography teacher candidates. A semi-structured interview form was used to teacher candidates’ perceptions about cognitive features and studies of geographers. A qualitative method was used in the study that consisted of 74 geography teacher candidates. The data was analyzed by using inductive content analysis method. As a result of the study, geography teacher candidates’ perceptions about geographers’ cognitive features were divided into four categories as personal characteristics, thinking shape, geographic principles, and mental types. Studies of geographers included six categories that were land studies, geographic inquiry studies, professional development studies, map studies, graphic and diagram studies, and educational studies. Teacher candidates also pointed that geographers’ workspaces were mainly places that includes interaction of human and nature, all of the Earth, and no limit. Objects that were used by geographers were maps, sphere, compass, computer, collection of geographic maps, photo camera, and hammer of geologist. Half of the geography teacher candidates pointed that there was no limit of working hours of geographers. Besides, 63.5% emphasized that geographers were happy.

Keywords
Geography education, geographer perception, geography teacher candidates, mental feature, study case

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri