Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUPPLEMENTARY ACTIVE OUTDOOR LEARNING PROCESS FOR CLASSROOM LEARNING: A META-SYNTHESIS STUDY
(SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİ DESTEKLEYEN OKUL DIŞI AKTİF ÖĞRENME SÜRECİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI )

Author : Yusuf SÖZER  , Oral BEHÇET  
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 278-310


Summary
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki ilköğretim kurumlarında sınıf içi öğrenmeleri destekleyen okul dışı aktif öğrenme süreçlerinin mevcut durumunu meta-sentez yöntemi ile değerlendirmektir. Bu çalışmanın verileri, 2004-2014 yılları arasında gerçekleştirilmiş 18 lisansüstü tezden elde edilmiştir. Bu araştırmaların sentezlenmesi ile ulaşılan bulgular şunlardır: ? Sınıf içi öğrenmeleri destekleyen okul dışı aktif öğrenme etkinlikleri gerçekleştiren öğretmenlerin, bu tür etkinlikler öncesinde hazırlayıcı çalışmalar yaptırdıkları ve bunların öğrenciler tarafından faydalı bulunduğu ortaya çıkmıştır. ? Okul dışı aktif öğrenme mekânlarında sağlanan öğrenme yaşantılarının etkili olduğu öğrenciler ve öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. ? Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre, sınıf içi öğrenmeleri destekleyen okul dışı aktif öğrenmeler, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkı yapmaktadır. Bu çerçevede daha anlamlı, kalıcı ve eğlenceli öğrenmeler sağladığı vurgulanmıştır. ? Okul dışı aktif öğrenmeler sonrasında; sınıf içi pekiştirici etkinliklere öğrenci görüşlerine göre az, öğretmen görüşlerine göre orta düzeyde yer verilmektedir. Öğrencilerin okul dışında yapılan aktif öğrenmeleri destekleyen sınıf içi pekiştirici etkinliklerin yapılmasından memnun oldukları, bu tür uygulamaları önemsedikleri ve faydalı gördükleri bulunmuştur.

Keywords
Okul Dışı Öğrenme, Aktif Öğrenme, Alan Gezisi, Meta-Sentez,

Abstract
The purpose of this study, is to assess the current situation of the supplementary outdoor learning process in Turkey Primary Schools by gathering the findings of inquiries via meta-synthesis method. Data of this study are derived from the 18 thesis and dissertatitions held between 2004-2014. Synthesis findings are represented below as: ? Teachers who conduct suplementary active outdoor learning activities mostly perform preparative activities before outdoor learning. ? Pupils, find those preparative activities as helpful and beneficial. ? The learning experience gained in outdoor learning places is expressed as effective by pupils and teachers. ? Acording to pupils’ and teachers’ view, active outdoor learning contributes to pupils’ cognitive and emotional development. In this context, it provides more meaningful, joyful and retentive learning experiences. ? Reinforcing activities performed in classrooms after outdoor learning is insufficient according to pupils’ view, is average according to teachers’ view. Pupils, find it important and beneficial to support with reinforcing activities in classroom after outdoor learning activities.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Outdoor Learning, Active Learning, Field Trip, Meta-Synthesis

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri