Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALTERNATİF TURİZM ETKİNLİĞİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ OLUŞTURMADA ATIN KULLANIMI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
(USE OF HORSE IN CREATING ALTERNATIVE TOURISM ACTIVITIES AND PRODUCT RANGE: A NEVŞEHİR CASE )

Author : Şenay GÜNGÖR    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 81-99


Summary
Pers dilinde "Katpatuka (Güzel Atlar Ülkesi)" olarak bilinen Kapadokya’da at çiftlikleri, bölgenin tarihteki anlamına uygun olarak önemli bir dinamik haline gelmiştir. Nevşehir’de alternatif turizm etkinliği ve ürün çeşitliliği oluşturmada, Kapadokya ile tarihsel bir bağı bulunan atın kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Eşsiz turizm çekiciliklerine sahip olan sahada son yıllarda at çiftliği ve at sayısında önemli bir artış görülmektedir. Bölgede motorlu araçla gezilemeyecek eşsiz güzellikteki vadilerin görülmesi için atlı doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Profesyonel rehberler eşliğinde saatlik, günlük veya haftalık olarak düzenlenen atlı turlara ilginin her geçen gün artması, turizm sektöründe atçılığın da önemli bir noktaya ulaştığının göstergesidir. Ayrıca dünyada ilk kez 27 Mart 2015’te Göreme’de yapılan atlı oryantiring yarışı da Kapadokya ile atın turizmde kullanımı ilişkisini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı, diğer turizm ve spor etkinliklerine göre farklılık gösteren ve bölgede giderek yaygınlaşan alternatif turizm etkinliği ve ürün çeşitliliği oluşturmada atın kullanımı incelemektir. Çalışmanın temel amacının bütüncül bir yaklaşımla aydınlatılabilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması araştırmanın deseni olarak seçilmiştir. Araştırmada çok boyutlu veri toplama araçlarından olan gözlem ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Sahip olduğu doğal ve beşeri zenginliklere rağmen Nevşehir’de atın turizm etkinliklerinde kullanımının istenilen seviyede olmadığı, belirlenen turizm politikası ve turizm yatırımları ile desteklenirse gerek bölge gerekse ülke turizmi için önemli katkılar sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Alternatif Turizm, Nevşehir, At, Atlı Doğa Yürüyüşü, Atlı Oryantiring.

Abstract
Horse farms in Cappadocia that is known as “Katpatuka” (Beautiful Horses’ Country) in Persian language has become an important dynamic in accordance with the meaning of the region in history. The use of horse that has a historical connection with Cappadocia has gradually spread in creating an alternative tourism activity and product range in Nevşehir. A significant increase at horse farms and horse has been recently noticed in the area with spectacular tourism attractions. Horse trekking has been organized in the region in order to see spectacular valleys which cannot be visited by motor vehicles. Gradual increase at interest towards the horse trips organized hourly, daily or weekly in company with professional guides is the indicator of the fact that horsing has reached to a significant point in tourism sector. Moreover, the horse orienteering competition organized in Göreme on 27 March 2015 for the first time in the world has given prominence to the relationship between using horse in tourism and Cappadocia. The purpose of this study was to investigate the use of horse in creating alternative tourism activity and product range that has gradually increased in the region and showed difference rather than the other tourism and sports activities. In order to enlighten the main purpose of the study through an integrative approach, case study as one of the qualitative research methods was chosen as the design of the research. Observation, interview and document analysis as multi-dimensional data collection tools were benefited in the research. It was concluded that the level for using horse in tourism activities of Nevşehir was not at an required level despite the natural and humane riches the region had; if pre-determined tourism policy and tourism investments were supported, significant contributions would be provided for both region and country’s tourism

Keywords
Alternative Tourism, Nevşehir, Horse, Horse Trekking, Horse Orienteering

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri