Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTİK DÖNEM TIBBININ HEKİM BEREKET’İN TIBBİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(THE INFLUENCES OF MEDICINE OF ANTIQUITY ON THE MEDICAL PRACTICES OF PHYSICIAN BEREKET )

Author : Babür Mehmet AKARSU    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 17-33


Summary
Hekim Bereket, Anadolu’da Türkçe yazılmış ilk tıp kitapları arasında olduğu kabul edilen Tuhfe-i Mübarizi adlı kitabında, tıbbın çeşitli alanlarında teorik ve pratik bilgiler vermiştir. Antik Dönem Tıbbının yapı taşı olan humoral patoloji kuramının temel alındığı bu kitapta, hastalık ve sağlık kavramlarını çeşitli modellerle açıklamıştır. Sağlığı korumak ve hastalığın kronik doğasıyla savaşmak için hastalık önleyici yaklaşımlara öncelik tanımıştır. Hastalık durumunun var olduğu iyileşme sürecinde, boşaltım tedavilerinden, farmasötik tedavi metotlarına dek geniş bir yelpaze sunmuştur. Bu eser vasıtasıyla; Antik Dönem’de temelleri belirgin bir şekilde atılan ve Orta Çağ’da Doğu’da gelişen tıp biliminin, Anadolu Selçukluları Dönemi’nden itibaren ve sonrasında kesinti görmeden ilerleme kaydettiği takip edilebilmektedir.

Keywords
İbn Sina, Oftalmoloji, Farmasötik Tedavi, Hekim Bereket

Abstract
Physician Bereket gave theoretical and practical information of various fields of medicine in his book titled Tufhe-i Mübarizi which is accepted as one of the first Turkish medicine books written in Anatolia. He explained the concepts of health and illness by using various models in this book in which the theory of humoral pathology that was the constituent of the medicine of antiquity is the basis. He gave priority to disease-preventive approaches to maintain good health and to fight against the chronic nature of disease. He presented a wide spectrum of treatment in the process of healing while disease condition lasts, from discharge treatments to pharmaceutical treatments. By this book, it can be seen that the medicine has been progressing continuously since antiquity when the foundations of medicine established, including the Anatolian Seljuk period and the Medieval period of Orient.

Keywords
Ibn Sina, Ophthalmology, Pharmaceutical Treatment, Physician Bereket

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri