Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DENEYİMLİ K-12 OKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI MÜFREDATIN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
(EXPERIENCED K-12 TEACHERS’ OPINIONS ON BARRIERS PREVENTING SUCCESSFUL APPLICATIONS OF A CONSTRUCTIVIST CURRICULUM )

Author : Hatice SANCAR TOKMAK    
Type :
Printing Year : 2011
Number : 3
Page : 1-10


Summary
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı müfredat için yapılandırmacı bakış açısını filozofik çerçeve olarak belirlemiştir. Ancak, yapılandırmacı yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulanması konusunda yöneticiler, öğretmenler ve veliler arasında büyük bir endişe bulunmaktadır. Bu çalışma, deneyimli K-12 öğretmenlerinin yapılandırmacı müfredatın başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki engellerle ilgili düşüncelerini araştırmaktadır. 10 tane 15 ila 29 yıl arasında öğretmenlik deneyimi olan K-12 okul öğretmeni ile yapılandırmacı müfredatın uygulanması önündeki engeller hakkında ve daha iyi uygulamalar yapılabilmesi için neler önerdikleri ile ilgili görüşülmüştür. Veriler, transkript edilmiş, bölümlenmiş ve kodlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yapılandırmacı müfredatın başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki engeller olarak 8 kategori ortaya çıkmıştır. Bu kategoriler, içerik yoğunluğu, yetersiz altyapı, aktivitelerin öğrenci düzeylerine göre karmaşık olması, kalabalık sınıflar, zaman kısıtlılığı, yetersiz hizmet içi eğitim, yanlış aile desteği ve değerlendirme zorluğudur.

Keywords
Yapılandırmacılık, Müfredat, Deneyimli K-12 Okul Öğretmenleri, Durum Çalışması.

Abstract
The Ministry of Education in Turkey utilizes a constructivist point of view as its philosophical framework for Curriculum. However, concerns exist among administrators, teachers, and families with regard to the successful application of the constructivist curriculum. This study investigated experienced teachers’ perceptions about these barriers. Ten K-12 teachers with between 15 and 29 years of experience were interviewed about barriers to the constructivist curriculum and suggestions for enhancing it. The collected data were transcribed, segmented, and coded. According to the results, 8 categories emerged as barriers that prevent successful implementation of a constructivist curriculum: huge content load, insufficient infrastructure, complexity of activities compared to children’s developmental stages, crowded classes, time limitation, insufficient in-service training, inappropriate parental support, and difficulty in assessment.

Keywords
Constructivism, Curriculum, Experienced K-12 School Teachers, Case Study

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri