Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÜKSEKÖĞRETİMİN KÜRESELLEŞMESİ: ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE MEMNUNİYETİ
(THE GLOBALIZATION OF HIGHER EDUCATION: STUDENT MOBILITY AND SATISFACTION AT INTERNATIONAL LEVEL )

Author : Ezgi CEVHER    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 337-349


Summary
Yükseköğretim sistemi içerisinde faaliyet gösteren üniversiteler, uluslar arası düzeyde tanınırlıklarını ve işbirliklerini çeşitli koordinatörlükler sayesinde yürütmektedirler. Bu koordinatörlükler ile üniversiteler, yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimine gidebilmektedirler. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için gerçekleşen bu faaliyetlerde özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin memnuniyeti önemli bir husustur. Geleceğe yönelik uluslararasılaşma faaliyetlerinde hizmet kalitesi açısından bu öğrencilerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi, üniversitelere uluslar arası alanda farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu amaçla çalışma, bir kamu üniversitesinde yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteden memnuniyetlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin görüş ve önerileri ayrıca beklentileri nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile incelenmiş, Owlia ve Aspinwall’ ın (1996) yükseköğretimde ürün ve hizmete yönelik kalite unsurları ölçeği dikkate alınarak analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini görüş ve önerilerin alındığı 100 uluslar arası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenci memnuniyeti konusunda elde edilen bulgular “somut unsurlar, içerik ve sunum, yeterlilik ve tutum, güvenilirlik” şeklinde çıkmıştır.

Keywords
Uluslar arası Hareketlilik, Öğrenci Değişimi, Değişim Programı, Yabancı Öğrenci

Abstract
Universities operating within the higher education system conduct their publicity and cooperation at an international level through a variety of coordinators. With this coordinators, universities are able to attend student and faculty exchange programs with institutions of higher education on abroad. In these activities in order to create joint projects with other institutions of higher education and for short-term exchange of students and staff; in particular the satisfaction of foreign students is a major concern. The evaluation of the students' opinions and proposals in terms of quality of internationalization activities for the future will enable a different perspective to the universities on the international area. For this purpose, this study has been prepared at a public university in order to determine the satisfaction of foreign students with the university. The opinions and suggestions and the expectations of the students were examined with the content analysis, one of the methods of qualitative analysis, and has been analyzed considering the Owlia and Aspinwall’s (1996) quality components scale for the products and services for higher education. The study sample was constituted by 100 foreign students whose opinions and proposals were taken. The findings on student satisfaction from this research "concrete elements , content and presentation , competence and attitude , reliability " has been added.

Keywords
International Mobility, Student Exchange, Exchange Program, Foreign Students

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri