Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLER EĞİTİMİ TASARILARI
(CLASSROOM TEACHER CANDİDATES’ FUTURE PLANS FOR VALUES EDUCATION )

Author : Nuray KURTDEDE FİDAN    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 161-180


Summary
İlkokul, birey ve toplum için önemli olan ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında büyük bir rol oynamaktadır. İlkokulda bu değerlerin kazandırılmasında en büyük görev sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Geleceğin öğretmenleri olacak sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilere değerleri kazandırmak için sınıf içi ve dışı gerçekleştirebilecekleri etkinliklerin, kullanabilecekleri araç gereçlerin ve yaklaşımların neler olabileceğini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilmiş bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 131 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen altı uçlu sorunun yer aldığı açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel veri çözümleme yaklaşımlarından betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının, değerleri kazandırma konusunda genel olarak kendilerini yeterli gördüğü ve öncelikli olarak kazandırılması gereken değerlerin saygı, sevgi ve hoşgörü değeri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmeni adayları; değerleri kazandırmanın sağlıklı bir toplumun oluşması ve gelişmesi için önemli olduğu ve öncelikli olarak öğretmenlerin bu değerlere sahip olması gerektiğini düşünmektedirler.

Keywords
Değerler eğitimi, Değerler, Sınıf Öğretmeni Adayı.

Abstract
Elementary plays a key role for individuals and community, teaching national and universal values. The greatest role for teaching these values that are critical in elementary belongs to teachers. This study is designed as a descriptive research to reveal the views of student classroom teachers about the learning activities, learning materials and approaches to instill human values in students. The participants of the study were a total of 131 classroom teacher candidates attending third and fourth grades of a teacher training program at a public university. The data were collected by using an open - ended questionnaire in the research The form was developed by the author. The data obtained were analysed through descriptive technique which is part of the qualitative data analyses. In the study the views of the participants about the activities in relation to values education were uncovered. The findings showed that the participants generally felt themselves competent in values education. For participants the most significant human values which should be acquired by students are found to be respect, affection and honesty. The participants reported that values is significant for a healthy society and for the societal development. They also stated that teachers should have these values.

Keywords
Values Education, Values, Student Classroom Teachers.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri