Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNFAZ ve KORUMA MEMURLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KOCAELİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ
( DEFINING THE BURNOUT LEVELS OF CORRECTIONAL OFFICERS: THE EXAMPLE OF KOCAELİ OPEN PRISON )

Author : Tülin BAYRAKTAR  Prof. Dr. Yılmaz Özkan  
Type :
Printing Year : 6
Number : 21
Page : 172-186


Summary
İnfaz ve koruma memurlarının mesleki tükenmişlik düzeyi çok yüksek olmasına rağmen literatürde bu mesleğin tükenmişlik düzeyi ile ilgili yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışma infaz ve koruma memurlarının mesleki tükenmişlik düzeylerini incelemek ve sebeplerini araştırmak ve bu mesleğin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinin Kandıra ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda çalışan 99 infaz ve koruma memuru oluşturmuştur. Çalışmada demografik ve tükenmişlik olmak üzere iki bölümden oluşan anket formu kullanılmış, anketler yüz yüze yapılmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 20.0 paket programı ile analiz edilmiş, verilerin analizinde bağımsız değişkenler için yüzde frekans analizi yapılmış, bağımlı değişkenler için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Önem derecesi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, cezaevi, infaz ve koruma memuru.

Abstract
Despite the high burnout level of correctional officers so very little to almost there are no studies in the literature on burnout in this profession. This study has done for he purpose of analyzing of the professional burnout degrees of the correctional officers and investigating the causes and drawing attention to the problems of the profession. The study sample are the 99 corectional officers who work in open prisons in Kandıra-Kocaeli. In this study a questionnaire was used which was formed from two parts including demographic and burnout. The statistics datas were analyzed by IBM SPSS 20.0 software package, frequency analysis was done for the arguments in the analysis of data, for the dependent variables t-test and one-way ANOVA for dependent variables. The significance was accepted as 0.05.

Keywords
Keywords: Burnout, prison, correctional officers

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri