Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SIHHİYE DAİRESİ REİSİ VE ORDU SIHHİYE MÜFETTİŞ-İ UMUMİSİ SÜLEYMAN NUMAN PAŞA (1868 – 1925)’NIN HAYATI VE ASKERÎ FAALİYETLERİ
(SULEIMAN NUMAN PASHA (1868-1925) ; HEAD OF THE MEDICAL DEPARTMENT OF THE FIRST WORLD WAR AND GENERAL INSPECTORATES OF THE ARMY MEDICAL DEPARTMENT (HIS LIFE AND MILITARY ACTIVITIES) )

Author : Efdal AS    
Type :
Printing Year : 6
Number : 21
Page : 105-120


Summary
Osmanlı Devleti için XIX. yüzyıl, bir taraftan maddî ve manevî olarak faturası ağır bir dizi askerî yenilgi, isyan ve toprak kaybıyla karşı karşıya kalındığı, diğer taraftan ise devlet yöneticilerinin kısmen Düvel-i Muazzama’nın baskısı, kısmen de kendi iradesiyle, kötü gidişi durdurmaya ve çöküşü önlemeye yönelik önlemler aldığı ve yenilikler yaptığı bir yüzyıl olmuştur. Söz konusu gidişatı durdurmanın yollarından birinin eğitimli kitleler yetiştirmek olduğunu gören yöneticiler, çeşitli alanlarda batılı anlamda eğitim veren ihtisas okulları açarak, ülkenin ihtiyacı olan kadroları yetiştirmeye çalışmışlardır. Bu ihtisas okullarının başında, 1827 yılında açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane gelmektedir. Yine aynı yüzyılda açılan Mekteb-i Harbiye (1834) ve Mekteb-i Mülkiye (1859) ile birlikte geleceğin aydınlarını yetiştiren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yetişen önemli şahsiyetlerden birisi de Süleyman Numan Paşa’dır. Bu çalışmada, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den mezun olduktan kısa bir süre sonra, 6 yıl kadar Almanya’da kalarak asker hekimliği konusunda uzmanlaşan, bu uzmanlığı sayesinde gerek barış döneminde, gerekse savaş döneminde Osmanlı Ordusu’nda sıhhiye hizmetlerine önemli katkılarda bulunan Süleyman Numan Paşa’nın hayatı ve mesleki faaliyetleri irdelenecektir. Çalışma sırasında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Kızılay Arşivi ve MSB Lodumlu Arşivi’nden alınan belgelerin yanı sıra, bir kısmı anı niteliğinde olan çeşitli kitap ve makalelerden de yararlanılmıştır.

Keywords
Askerî tıp, asker hekimler, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı,

Abstract
XIX. Century was a century for the Ottoman Empire when a series of military losses, rebellion and loss of territory, with a high material and spiritual costs, were faced on one hand and the state officials took measures and made innovations for stopping the rot and preventing the fall partially with the pressure of the great powers and partially by their own will on the other hand. The officials, who saw that one of the ways to stop the aforesaid rot was to train educated masses, opened the schools of specialization, giving the education in western sense in several fields and tried to train the staffs, needed by the country. The Imperial School of Medicine, opened in 1827, was the primary one of these schools of specialization. One of the prominent figures, who came through the Imperial School of Medicine which trained the future intellectuals together with the Imperial Military Academy (1834) and Imperial School of Political Science (1859), which were opened in the same century, was Suleiman Numan Pasha. In this study, the life and professional activities of Suleiman Numan Pasha, who went to Germany in a short time after graduating from the Imperial School of Medicine and specialized in military medicine in Germany for about 6 years, made significant contributions to the medical services in the Ottoman Empire Army either in the peacetime or wartime owing to his area of specialization, were examined. The documents, obtained from the Ottoman Archives of The Prime Ministry and Archive of Lodumlu of the Ministry of National Defense as well as the books and articles, a part of which have the characteristics of memory were used during the study.

Keywords
Military medicine, military doctors, The Balkan Wars, The First World War

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri