Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖNEMİ
(IMPORTANCE OF TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE )

Author : Adem İŞCAN    
Type :
Printing Year : 2011
Number : 4
Page : 29-36


Summary
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişmeler, birden çok dil bilmeyi (multilingualizm) gündeme getirmiş, ulusların birbirini daha yakından tanıma imkânı doğmuştur. Yabancı dil öğrenmek için bir çok neden vardır. Yabancı dil bilme, farklı kültürlerin daha iyi anlaşılmasına, yeni iş fırsatlarının oluşmasına, akademik başarıya ve dünyadaki tüm insanlarla iletişim kurmamıza yardım eder. Araştırmalar, yabancı bir dil öğrenirken kendi dilimizi daha rahat anladığımızı göstermektedir. Bu makalede, Türkçenin yabancı dil olarak önemi konusu çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.

Keywords
Yabancı dil, kültür, yabancı dil olarak Türkçe

Abstract
The rapid change and improvement in the world has caused multilingualism and the nations had the opportunity to know each other more closely. There are many reasons why one should learn a foreign language. Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open new job opportunities; help with academic success and help people communicate throughout the world. Researches have shown that having studied a foreign language one can understand one’s own language better. In this article, the importance of Turkish as foreign language has been dealt with from different angles.

Keywords
Foreign language, culture, Turkish as foreign language

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri