Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ
(QUALIFICATIONS OF CLASS AND SOCIAL STUDIES TEACHERS RELATED TO DRAMA )

Author : Tekin ÇELİKKAYA  , İhsan KOÇ  
Type :
Printing Year : 6
Number : 21
Page : 199-222


Summary
Bu araştırmada, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin, drama yöntemine ilişkin yeterliliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırşehir ilinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görev yapan 310 Sınıf ve 106 Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise random yoluyla seçilen Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 84’ü sosyal bilgiler, 135’i ise 4.ve 5. sınıf öğretmeni olan toplam 219 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Drama Yöntemi Tekniklerine İlişkin Yeterlilikler” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümü için SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Sonuç olarak; öğretmenler drama teknikleri hakkında en fazla Öykü-Olay Canlandırma, en az ise İstasyon Tekniği hakkında bilgi sahibi olduklarını; drama tekniklerini ağırlıklı olarak az kullandıklarını ya da hiç kullanmadıklarını; drama yönteminin aşamalarına ilişkin ağırlıklı olarak bilgi sahibi olduklarını; drama yönteminin uygulanmasında en fazla öğrencilerin sınava yönelik kaygılarından dolayı güçlük yaşarken en az velilerin tutumundan dolayı güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Keywords
Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Drama Yöntemi

Abstract
In this study, it is aimed to determine the qualifications of class and social studies teachers for the drama methods. The universe of this study includes 310 class teachers and 106 social studies teachers working in Kırşehir in 2011-2012 academic year. The sample research group includes 135 class teachers who teach 4th and 5th grade and 84 social studies teachers and in totals 219 teachers working for Kırşehir Directorate of National Education. "Competencies Regarding Drama Techniques" scale developed by researcher was used for collecting data. SPSS 15.00 program was used for the analysis of the data. As a result, The teachers have stated that they know about drama techniques, they know story-event visualization technique most and the Station Technique least; they use drama techniques little or never; they generally have information on the steps of the drama technique; they face difficulties in implementing the drama method due to exam anxiety most and the attitude of parents least.

Keywords
Social Studies Teacher, Classroom teacher, Drama Method

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri