Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF BURNOUT LEVEL OF ACADEMIC STAFF ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES )

Author : Mehmet Fatih AYAZ    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 360-377


Summary
Günümüz insanının psikolojik durumlarından en önemlilerinden biri tükenmişliktir. Özellikle yoğun iş temposu olan ve insanlara yüz yüze hizmet veren meslek gruplarında sık görülen tükenmişliğin çeşitli değişkenlerle akademisyenler üzerindeki durumunu ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışma Dicle Üniversitesi bünyesinde hizmet veren eğitim, İİBF ve mühendislik fakültelerinde görev yapan toplam 173 akademisyenle yapılmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenler olarak cinsiyet, fakülte, akademik unvan, mesleki yıl, yaş ve sosyal medya kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tükenmişliğin akademisyenlerde genel olarak düşük çıktığı belirlenmiştir. Cinsiyet ve fakülte değişkenlerinin, akademisyenlerin tükenmişlik seviyelerini anlamlı fark olacak şekilde değiştirmediği belirlenmiştir. Akademik unvan, mesleki yıl, yaş ve sosyal medya kullanma süresi değişkenlerinin, akademisyenlerin tükenmişlik seviyelerini anlamlı fark olacak şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Tükenmişlik, akademisyen, sosyal medya.

Abstract
One of the most important psychological condition of modern man is burnout. Burnout is seen especially on occupational groups with heavy workload and serving to people face to face.This study was done to reveal the status of burnout in a variety of variables on academic staff. Study was done on a total of 173 academic staff working in the Faculty of Education, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Faculty of Engineering, serving at Dicle University. In the study gender faculty, academic title, professional year, age and social media are used as independent variables. According to the results of the analysis, it is determined that generally burnout of academic staff is low. It is determined that gender and school variables have not changed in statistically significant differences to the levels of burnout of academic staff. It is determined that academic title, professional year, age and using of social media have changed in statistically significant differences to the levels of burnout of academic staff.

Keywords
Burnout, academic staff, social media.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri