Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POSTMODERN TURİST DENEYİMİ VE BİSİKLET TURİZMİ
(POSTMODERN TOURIST EXPERIENCE AND BICYCLE TOURISM )

Author : Kübra AŞAN  , Meryem AKOĞLAN KOZAK  
Type :
Printing Year : 6
Number : 21
Page : 265-288


Summary
Çalışmada bir özel ilgi turizm türü olan bisiklet turizmi kapsamında postmodern turist deneyimleri konusu incelemeye alınmıştır. Çalışmanın amacı, bisiklet deneyiminin postmodern yanlarını ortaya koymak ve bisikletçi turist ve bisiklet turizminin özelliklerini açıklamaktır. Bu amaçla 5. Karya Sahilleri Bisiklet Turu kapsamında örnek olay çalışması yapılmıştır. Katılımcı gözlemin yanı sıra 14 katılımcı ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine başvurularak toplanan veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda bisikletçi özellikleri, bisiklet etkinlik özellikleri ve bisiklet deneyiminin postmodern özelliklerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç olarak bisiklet deneyimlerinde; aynılaşma, deneyimin çoğullaşması ve özgünlüğün baskın olarak öznellikle algılanması şeklinde postmodern özellikler olduğu görülmüştür.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Turizm pazarlaması, özel ilgi turizmi, bisiklet turizmi, turist deneyimi, postmodernizm.

Abstract
Postmodern tourism experience is investigated under the scope of bicycle tourism and cycling experiences, which are the extensions of special interest tourism. This study aims at explaning the postmodern characteristics of cycling experience as well as features of bicycle tourist and bicycle tourism. For this purpose, a case study was conducted within the scope of The 5th Karya Coasts Bicycle Tour. Participant observation and semi-structured interview techniques were utilised in order to collect data. In total 14 interviews, nine during the tour and five during the days after the tour, were conducted. The data were analyzed using content analysis. As a result of the analysis, five themes were reached. First two of these themes are the features of bicycle tourist and bicycling events, which will offer insights into bicycle tourism market. Other three themes are dedifferentiation in cycling experience, pluralisation of cycling experience and authenticity of cycling experience, which reflect the postmodern features of cycling experience.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Tourism marketing, special interest tourism, bicycle tourism, tourist experience, postmodernism.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri