Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ON KPSS )

Author : Özkan YILMAZ    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 181-194


Summary
Mezun olan bir öğretmen adayının bir kamu kuruluşunda mesleğine başlayabilmesi için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS).başarılı olması gerekmektedir. Bu sınav mezun olan öğretmen adayları içerisinden mesleğini en iyi şekilde yapabilecek kişilerin seçim ve ataması için önemlidir. Farklı alanlardan sınava giren öğretmen adayları için yazılı sınavın belirleyici olması zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bu çalışma ile amaç fen ve teknoloji öğretmeni adaylarının, KPSS sınavına yönelik görüşleri dikkate alındığında ne gibi düzenlemelerin yapılması gerektiğini incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı kullanılan bu çalışmada öğrenci görüşlerini değerlendirmek için beş sorudan oluşan açık uçlu yazılı form kullanıldı. Öğrenci cevapları bu formlar aracılığı ile yazılı olarak toplandı. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1. , 2. ,3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yapılan bu çalışmada 113 yazılı doküman için içerik analizi yapıldı. Analiz sonuçları, yakın zamanda KPSS sınavında yapılan düzenleme ile getirilen alan sınavının yerinde bir düzenleme olduğunu göstermiştir. Sınav için yapılacak yeni düzenlemelerde mülakat ve uygulama sınavlarının da eklenmesi düşünülebilir.

Keywords
fen ve teknoloji, KPSS, öğretmen seçimi.

Abstract
A graduated teacher candidate has to primarily pass KPSS exam (an exam to be appointed as a client at state) to start a career at government entity. This exam is important to select and appoint the teachers who can perform their professions best among the graduated teachers. It is sometimes an argument subject to make teacher candidates from different disciplines have the same exam. The aim of this research is to define what kind of regulations needs to be done considering Science and Technology teachers’ opinions against the exam. In this study that qualitative research approach is used, the open-ended written form consists of five questions is used to define students’ approaches. Students’ answers were collected written via these forms. Content analysis was done for 113 written documents in this study which is conducted with the student who study at science and technology teaching department from grade 1 to 4. Analysis results show that field exam that was recently added to KPSS exam is good to practice. It can be also taught that oral interview and practice exam can be added when new regulations are done.

Keywords
science and technology, KPSS, teacher choice

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri