Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMADA MEDYA ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
(SOCIAL STUDIES COURSE STUDENT VIEWS ON ENVIRONMENTAL AWARENESS GAINING MEDIA PRODUCTS TO EXPLOIT )

Author : Tuğba SELANİKAY    
Type :
Printing Year : 2010
Number : 1
Page : 76-93


Summary
Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amaçlarından biri öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmaktır. Toplumsal kişiliğin en önemli özelliklerinden biri ise iyi yurttaş olmak ve buna bağlı olarak çevre bilincine sahip olmaktır. Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla medya ürünlerinden yararlanılmış, uygulama sonunda veri toplama aracı olarak kullanılan açık uçlu anket yoluyla çevre bilinci kazanmada medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmiştir. Öğrenci görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcılar 12 kız, 10 erkek olmak üzere toplam 22 kişidir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunun yapılan etkinliklerden hoşlandığı ve yararlı bulduğu belirlenmiştir. Öğrenciler çevre bilinci kazanmada medya ürünlerinden yararlanmanın; çevre ile ilgili konularda bilgi edinmelerine, çevre bilinci kazanmalarına, araştırma yapma yeteneklerinin gelişimine, çevre sorunlarını fark etmelerine, gündemi takip etmelerine, öğretim sürecinin ilgi çekici hale gelmesine, çevreye ilişkin duyarlılıklarının artmasına katkı sağlayan bir çalışma olduğunu ifade etmişlerdir.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Çevre Bilinci, Medya Ürünleri, Öğrenci Görüşleri

Abstract
One of the main goals of Social Science course is to gain students a social personality. Hence, one of the important feature of a social personality is to be a good citizen and thus to have an environmental awareness. In this context, this study used media products to gain the students the environmental awareness through “Let’s know our Region” unit at the 5th grade Social Science course. Through questionnaire with open-ended questions, 12 girls and 10 boys; totally 22 students’ opinions about the use of media products to gain the environment awareness were examined and the obtained findings were supported with direct quotations. Consequently, most of the students enjoyed the activities and found them as beneficial. Additionally, they explained that using media products to gain the environmental awareness contributed to attain information about issue related to environment, gain environmental awareness; improve the research skills; realize environmental problems; keep up with the agenda; have interesting teaching process and increase their environmental conscience.

Keywords
Social Science, Environmental Awareness, Media Products, Students’ Opinions

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri