Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


READING GRAMSCI ON EDUCATION CRISIS IN SOCIETY: MORPHOLOGICAL ANALYSIS
( TOPLUMDA EĞİTİM BUNALIMININ GRAMSCI'DEN OKUNMASI: BİÇİMBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME )

Author : TOLGA AYDIN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 41
Page : 820-862


Summary
Makale, sanatın öznelliği ile bilimin nesnelliğini, sırasıyla, edebiyat ve toplumbilim alanlarının karşıtlığından kurulu çalışma pratiğiyle aşmayı amaçlamaktadır. Doğal kurulumunda karşıtlık, edebi eser ve toplumbilim teorisi tarafından sağlanabilmektedir. Makalede ise, karşıtlığın derinleştirilmesi adına ve doğal kurulumun tersine, anlatım toplumbilimden, teori edebiyattan alınmaktadır. Böylece edebiyat malzemesinin edebi esere dayalı sınırlarının genişletilmesi ve toplumbilimdeki felsefi mizaca dayalı betimleme farkının giderilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada toplumbilimdeki anlatım, hegemonya kavramı üzerinden Gramsci'nin Hapishane Notları'nın okunmasıyla toplumda eğitim bunalımı tasvirinin elde edilmesidir. İlgili anlatım, makalede, edebiyat alanından devşirilen, Goethe'nin Bitkilerin Başkalaşımı Üzerine ve Propp'un Masalların Biçimbilimi çalışmalarına dayalı biçimbilimsel yöntemle işlevlerine ayrılmaktadır. Morfolojik yönteme göre işlevler, odak noktasındaki canlı veya cansız varlığın değişmeyen, zorunlu, kalıcı değerlerini vermektedir. İşlevlerin dışında kalan alan ise; değişken, tesadüfi, geçici değer olarak soyutlanabilir konumdadır. Makalenin odağındaki anlatım, öncelikle, hegemonya kavramının farklı kullanım düzeyleriyle toplumsal eğitim alanına taşınmasına imkan veren yöntem aracıyla ilişkilendirilmektedir. Ardından aşama aşamada irdelenen bunalım anlatımı, eğitimin başatlığındaki hegemonyanın kullanım düzeyleri üzerinden Gramsci'nin notlarının okunmasıyla kurulmaktadır. Yöntemin anlatıma uygulanmasıyla da, eldeki eğitim bunalımı tasviri basitleştirilerek, işlevlerin sembolik dizilimiyle soyutlanmaktadır. Tespit edilen işlevler, ilerideki araştırmalarda tarihsel kanıta ulaşmak için kullanılması mümkün anahtarı vermektedir. Anahtar imgesinde dizili işlevler, uzun döneme yayılan toplumda eğitim bunalımı formülünü, geniş kapsamlı toplumsal değişim ve mücadeleye dayandırmaktadır. Böylece makalede, hegemonya kavramı kullanımının toplumsal eğitim düzeyine kadar taşıyan bakış açısına erişilmektedir.

Keywords
Edebiyat sosyolojisi, eğitim, hegemonya, biçimbilim, Gramsci.

Abstract
Article aims to overcome with integrity of its study, the subjectivity of art and objectivity of science, on which the opposition of fields of literature and social science is based respectively. In natural setup, literary narrative and social scientific theory can provide the contradiction. In the article, contrary to the natural setup, narration is taken from the field of social science and the theory is extracted from the area of literature, in order to deepen and validate the contradiction. Thus, it is aimed to expand the borders of literature limited with literary work and to eliminate descriptive differences in social science based on philosophical temperaments. In the study, narration in social science is obtained from Gramsci's Prison Notebooks by experimenting for a depiction of education crisis in the society over the concept of hegemony. Related narrative is separated into functions using the methodology taken from the field of literature and based on Goethe's The Metamorphosis of Plants and Propp's Morphology of the Folktale works. Functions in morphological method constitute invariant, necessary, permanent values of the living or inanimate things. The area outside the functions is abstracted as the variable, random, temporary value. The narration in the focus of article is primarily associated with methodical tool, which enables the concept of hegemony to be leveled up to the notion of social education. Afterwards, reading Gramsci's notes with a lens of social education, the narration on crisis is established stage by stage. With respect to the application of the method on the narrative, education crisis at hand is presented with symbolic sequence of simplified and abstracted functions. Detected functions give the key to reach historical evidence in future studies. The keychain encapsulating all the functions set up a formula for long-term crisis of social education based on comprehensive social change and struggle.

Keywords
Sociology of literature, education, hegemony, morphology, Gramsci.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri