Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON RATIONAL DECISION-MAKING STRATEGIES OF SMEs MANAGERS
(DUYGUSAL ZEKÂ’NIN KOBİ YÖNETİCİLERİNİN RASYONEL KARAR VERME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ )

Author : ERKAN DÖNER  , Efe EFEOĞLU, Mehmet Ali TEKİNER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 41
Page : 929-955


Summary
Buluşların ve makine teknolojilerinin ilerlemesi, insanın fiziksel gücünü eskiye göre değersiz hale getirdi. Ancak, seri üretim teknikleri ile insanlık çabasını zayıflatan makinelerin hızlı gelişim döngüsü ve yenilikçi çağda kendilerini etkisiz hale getirmesi uzun sürmedi. Günümüzün iş hayatı, iktisatçıların sosyal ve psikolojik yapıyı analizlerine girdi olarak dahil etmeleri ve bu girdilerin örgütlerdeki rolünü incelemesi akılcı bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Örgütlerde önemli bir role sahip olan duygular ve alt boyutları, kurumdaki sürdürülebilirliği ve iletişimi ve aynı zamanda şirketin kuruluş hayatındaki sürecini etkiler. Karar alma, alternatifler hakkında bilgi edindikten sonra en uygun sonuca ulaşmak için alternatifler arasından en uygun olanı seçme sürecidir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) faaliyet gösterdikleri tüm ekonomilerde lokomotif görevi görür. Bu nedenle, KOBİ yöneticilerinin duygusal zekası ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki, KOBİ'lerin karlılığı ve ulusal ekonominin yapısı açısından önemlidir. Sonuç olarak, bu çalışma KOBİ'lerin duygusal zekâ düzeyi ile akılcı karar verme stratejileri arasındaki ilişkiyi gözlemlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, kobilerde bulunan yöneticilerin iyimser duygu seviyesi ile rasyonel karar verme stratejileri arasında anlamlı bir korelasyon (r: .536) elde edilmiştir

Keywords
Duygu, Duygusal Zekâ, Karar Verme Stratejileri, KOBİ, Örgütler

Abstract
The inventions and rising of the machine technologies made human physical power worthless. However, it didn't take long to realize that the machines which weaken humanity's effort by mass production techniques made themselves ineffective at the rapid development cycle and innovative age. In today's business life, economists' inclusion of social and psychological structure as an input in their analysis and examining the role of these inputs in organizations can be considered rational. Emotions and emotions related to emotions, which possess an important role in organizations, affect the sustainability and communication in the organization as well as the process of entering the organization in the life of the organization. Decision-making is the process of finding the best alternative to possess the best result after gathering information about different choices. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) act as locomotives in all the economies in which they operate. Therefore, the relationship between the emotional intelligence (EI) of SME managers and decision-making strategies is important in terms of both the profitability of SMEs and the structure of the national economy. Consequently, this study aims to observe the relationship between the EI level of managers at SMEs and their rational decision-making strategies. As a result of maintained research and analysis, a significant correlation (r: .536) was obtained between optimistic emotion rate and rational decision-making strategies of managers at SMEs.

Keywords
Emotion, Emotional Intelligence, Decision Strategy, SMEs, Organization

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri