Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ASSESMENT OF THE EMPLOYED FOREIGN EXPERTS OF ASAKİR-İ MANSURE-I MUHAMMEDİYYE ARMY AND EDUCATION ISSUES
(ASÂKİR-İ MANSÛRE-İ MUHAMMEDÎYYE ORDUSUNDAKİ YABANCI UZMANLAR VE EĞİTİM MESELESİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME )

Author : Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN  , Hamza KELEŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1212-1220


Summary
19. yüzyıl Osmanlı Devleti için büyük gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı bir yüzyıldır. Devletin temel kurumlarının hemen hepsinde ıslahat çalışmalarının yürütüldüğü bu süreçte Osmanlı ordusunda da önemli değişiklikler yaşanmıştır. 1826 yılına kadar, askere alma konusu, eğitim-öğretim işlerinin yeniden düzenlenmesi, savaş teknolojisi gibi konularla ilgili çalışmalar yapılmış, bozulmalar yaşanan askeri teşkilatın düzelmesine ilişkin çaba sarf edilmiştir. 1826 yılında ise çeşitli gerekçelerle Yeniçeri Ocağı kaldırılarak Osmanlı Devletinde mevcut askeri gelenek bırakılıp yeni bir askeri düzene ve eğitim sistemine geçilmiştir. Bu süreç uzun ve zor bir süreç olmuştur. Yeni kurulacak orduya asker alımı, ordunun eğitim sisteminin düzenlenmesi, burada eğitim verecek danışmanların seçilmesi, ordunun bütçesinin ayarlanması gibi birçok mesele vardır. Çalışmada Asakir-i Mansure ordusunda görev yapan yabancı danışmanlar konusu ele alınmıştır. Arşiv belgelerinden ve literatürden faydalanılarak orduya talim verecek danışmanların nerelerden geldiği, göreve başlayan uzmanların yaptıkları işler, bu süreçte yaşanılan zorluklar ve konunun Türk eğitim tarihine etkisi tartışılmıştır.

Keywords
Asâkir-i Mânsure-iMuhammedîye Ordusu, Eğitim Sistemi, Yabancı Uzmanlar, Türk Eğitim Tarihi.

Abstract
The 19th century was a century of great developments and changes for the Ottoman Empire. Almost all the basic institutions of the state were reformed and the Ottoman army was no exception. The Ottoman State, until 1826, worked on issues such as the recruitment, the reorganization of military education, war technologies and strived to reorganize its military. In 1826, Janissary corps was abolished, the existing military traditions were abandoned, and a new military order and education system was adopted. This process was long and difficult. There were many problems regarding the assimilation of the old army to the new one, the reorganization of the military educational system, the selection of the training experts and the budget. In this study, we discussed the foreign experts of the Asakir-i Mansure using the archives and literature, we discussed from which countries these experts were recruited, which officers were commissioned, the training system adopted by these experts, and the effect of this on the Turkish education system.

Keywords
Asakir-i Mansure-i MuhammadiyeArmy, Education System, Foreign Experts, History of Turkish Education.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri