Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİ SAYI YUVARLAMA VE TAHMİN KONUSUNDA OYUN VE ETKİNLİKLERİN BAŞARIYA ETKİSİ
(THE EFFECT OF GAMES AND ACTIVITIES ON ROUNDING AND PREDICTION SUBJECT IN SECOND GRADE MATHEMATICS LESSON )

Author : Seher MANDACI ŞAHİN  , Mustafa ÇALIŞKAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1059-1080


Summary
Bu çalışmanın amacı, ikinci sınıf matematik dersi sayı yuvarlama ve tahmin konusunda oyun ve etkinliklerin başarıya etkisini incelemektir. Araştırma, gerçek deneysel modellerden ön test-son test kontrol gruplu desene göre yürütülmüştür. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir ilimizin ilçe merkezindeki bir okulda, 2. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. İki sınıf deney grubu, iki sınıf ise kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Araştırmada, 61’i deney grubu 59’u kontrol grubu olmak üzere 120 öğrenci ile çalışmalar yürütülmüştür. Öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için uygulanan matematiğe yönelik tutum ölçeği, başarı durumlarını ölçmek için ön-test, son-test şeklinde uygulanan başarı testi, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile video kayıtları; deneysel desenle tasarlanan çalışmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda deney grubunun matematik ders başarısı artmış fakat matematik dersine karşı tutumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ders başarısını artırmada oyun ve etkinliklerin olumlu yönde etkisi olduğu bulunmuştur. Matematik dersine karşı tutumun ise uygulama süresinin kısalığı ve öğrencilerin kendini yeterince ifade edememesi nedeniyle değişmemiş olabileceği düşünülmüştür. Çalışmanın sonucunda, oyun çağında olan çocuklar için tüm derslerde oyun ve etkinlikleri kullanmanın son derece önemli olduğu, mümkün olduğunca her konuya uygun oyunlarla öğrenme ortamının zenginleştirilmesinin kalıcı öğrenmeyi destekleyeceği kanısına varılmıştır.

Keywords
Matematik Öğretimi, Oyun ve Etkinliklerle Öğretim, Erişi, Tutum.

Abstract
The main objective of this study is to study the effect of games and activities on rounding and prediction subject in second grade mathematics lesson. The research has been carried out in accordance with pre-test & post-test design control groups. The study was conducted on the 2nd grade students at a primary school in one of the towns of a southeast city of Turkey. Four classes, two of which are the test groups and the other two are the control groups were determined randomly, including 120 students in total, 61 of whom are from the experiment group and 59 of whom are the control group. The scale to determine the attitude of students against mathematics, success test carried out in pre-test and post-test design to test the performance of students, observational and semi-formed interview forms as well as video records constitute the means of gathering data for the research. At the end of the research, the performance of the experiment group increased, while there was no change in their attitudes against mathematics. The games and the activities practiced within the research have been shown to have a positive impact on students. The stagnation in the attitude of the students against mathematics is estimated to be caused by the shortage of time allocated for the study and the articulation inability of students. As a result of the study, it has been concluded that games and activities could be of utmost significance in all sorts of school subjects and that enriching the learning atmosphere with matching games and activities could promote permanent learning.

Keywords
Mathematics teaching, teaching with games and activities, success, attitude

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri