Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT IN FIRMS: AN APPLICATION IN TEXTILE SECTOR
(FİRMALARDA FİNANSAL GÜVENLİK YÖNETİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA )

Author : Faruk DAYI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 298-323


Summary
Firms with high managerial skills perform effectively and efficiently. Firms with successful financial security management can continue their activities and take measures against various risks in the market. The management of a firm is responsible for taking the necessary measures to strengthen its financial structure without compromising financial security. The aim of this study is to highlight the significance of financial security management for firms to continue their activities successfully. The study is based on a model developed to determine firms’ financial security levels. The 5-year (2013-2017) financial statement data of 18 firms trading on the Istanbul Stock Exchange (Turkey) were used. Multiple regression analysis was performed on the book value, current ratio, acid-test ratio, inventory turnover, receivables turnover ratio, fixed asset turnover ratio, asset turnover, debt ratio, interest coverage ratio, net profit ratio, gross profit rate, return on assets ratio and Equity dividend ratio calculated from the financial table data of the firms. The results showed a significant correlation between book value and current ratio, acid-test ratio, fixed asset turnover ratio, asset turnover and gross profit margin. It is recommended that firms use their assets efficiently and have optimum liquidity in order to ensure financial security.

Keywords
Financial Security, Liquidity, Textile Sector

Abstract
Firmaların etkin ve verimli bir performans sergilemeleri ise iyi bir yönetim ekibinin varlığı ve bu ekibin yönetebilme kabiliyeti ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve piyasadaki çeşitli risklere karşı önlem almaları finansal güvenlik yönetimindeki başarıyla mümkündür. İşletme yönetimi, firmaların finansal güvenlikleri tehlikeye düşmeden finansal yapıyı güçlendirici önlemleri alması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı firmaların faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri için finansal güvenlik yönetiminin önemini ortaya koymaktır. Çalışmanın uygulaması, literatürde yer alan ve firmaların finansal güvenlik düzeyinin tespiti için geliştirilmiş bir model üzerinde yapılmıştır. Borsa İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren 18 firmanın 2013-2017 dönemi mali tablo verileri kullanılmıştır. Firmaların mali tablo verilerinden hesaplanan defter değeri, cari oran, asit test oranı, stok devir hızı, alacak tahsil hızı, duran varlık devir hızı, aktif devir hızı, borç oranı, faiz karşılama oranı, net karlılık oranı, brüt karlılık oranı, aktif karlılık oranı ve özsermaye karlılık oranı değişkenleriyle çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda cari oran, asit test oranı, duran varlık devir hızı, aktif devir hızı ve brüt kar marjı ile defter değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Firmaların finansal güvenlik düzeyini sağlayabilmeleri için varlıklarını verimli kullanmaları ve optimum düzeyde likidite bulundurmaları tavsiye edilmektedir.

Keywords
Finansal Güvenlik, Likidite, Tekstil Sektörü

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri